Lezbijska grupa Kontra ima Koordinacijski odbor koji se sastoji od članica Kontre koje su uključene u različite aspekte rada organizacije. Članice Odbora bira Skupština koja se sastoji od svih članica Kontre na mandat od dvije godine. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.