Lezbijsku grupu Kontra su osnovale žene koje su bile aktivne u prvim feminističkim grupama i koje su osnovale prvu lezbijsku grupu u Hrvatskoj – Lila inicijativu (1989).

Kontra je otvorila prvu lezbijsku SOS i info liniju i savjetovalište u Hrvatskoj (1997).

Organizirale smo prve grupe podrške za lezbijke i roditelje LGBT osoba.

Organizirale smo prve grupe podrške za transrodne osobe u suradnji s aktivistom iz Srbije (od 2008).

Organizirale smo brojne radionice, kulturne festivale, događaje, izložbe, diskusije, projekcije filmova i sportske aktivnosti (od 1998).

Organizirale smo L-fest – festival lezbijske kulture (2010-2013).

Osnovale smo prvu lezbijsku knjižnicu i arhiv u Hrvatskoj – LezBib (2002) koja je prethodno djelovala u sklopu knjižnice Centra za ženske studije (1998. -2002.).

Suorganizirale smo prvi Gay Pride u Zagrebu pod nazivom “Iskorak kontra predrasuda” (2002), Zagreb Pride 2003, 2005 i 2006. godine a samostalno organizirale Zagreb Pride 2004. godine.

Suorganizirale smo prvi Split Pride 2011. godine te Split Pride 2012. i 2013. godine u suradnji s udrugama Domine i Iskorak..

U suradnji s udrugom Iskorak otvorile smo prvi LGBT centar u Hrvatskoj u Zagrebu (2013).

Zagovarale smo usvajanje i kreirale brojne prijedloge i amandmane na zakone i javne politike vezano za ljudska prava LGBT osoba i žena, koje je usvojio Hrvatski sabor.

Usvajanje tih prijedloga rezultiralo je uvođenjem prvih zakonskih zaštita od diskriminacije na osnovu spolne orijentacije (2003), rodnog izražavanja (2006) i rodnog identiteta (2008) u hrvatski pravni sustav.

Uvedena je definicija zločina iz mržnje u u Kazneni zakon (2006) i kasnije poboljšana (2011).

Uvedene su prve zaštite privatnosti vezano za promjenu oznake spola i promjene imena na osobnim dokumentima za transrodne osobe u Zakon o osobnom imenu i Zakon o državnim maticama (2012, 2013).

Na našu inicijativu kazneno djelo nasilničkog ponašanja, važno za sankcioniranje nasilja iz mržnje vraćeno je u Kazneni zakon (2015).

Kontinuirano smo zagovarale sudjelovale u izradi Zakona o istospolnim zajednicama (2003) i Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (2014). Uspješno smo zagovarale usklađivanje relevantnih zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola – Zakon o osiguranju (2015).

Provele smo veći broj nacionalnih kampanja za prava LGBT osoba: Nismo homofobični ali…(2007.), Različite ljubavi, jednaka prava (2009.), Pravo na rad bez diskriminacije (2009.), Prijavi diskriminaciju! (2011. u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske), Prijavi nasilje! (2013. u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH), Come Out (za europske izbore 2014., kao članica ILGA Europe međunarodne mreže).

Organizirale smo dva regionalna lezbijska skupa na kojem su se okupile lezbijske organizacije iz post-Jugoslavenskih država (2001. u Rovinju i 2010. u Zagrebu).

Organizirale smo prvu ILGA Europe konferenciju na području zapadnog Balkana (2013).

Surađujemo s Policijskom akademijom i Ministarstvom unutarnjih poslova vezano za zločine iz mržnje od 2006. godine. Redovno provodimo edukaciju o zločinima iz mržnje nad LGBT osobama na Policijskoj Akademiji u sklopu dva modula – Policijska psihologija i Kazneno materijalno pravo (od akademske godine 2012/2013.)

Pružamo pravne savjete, podršku i zastupanje na sudu LGBT osobama (od 2002).

Slučajevi našeg Pravnog tima postali su svojevrsni presedani vezano za zaštitu ljudskih prava LGBT osoba u Hrvatskoj. Prve pozitivne presude donesene su vezano za zločine iz mržnje nad LGBT osobama, govor mržnje, diskriminaciju na radnom mjestu i drugo.

Imamo kontinuiranu suradnju sa sindikatima. Zajedno smo implementirale javne kampanje i edukacije u 7 gradova u Hrvatskoj te surađujemo vezano za pružanje pravne pomoći LGBT osobama. Suradnja Kontre sa Savezom smostalnih sindikata Hrvatske je prva uspostavljena suradnja sindikalne središnjice i LGBT organizacije.

Provele smo razne društvene i kulturne aktivnosti za osnaživanje LGBT zajednice u Splitu i suorganizirale Split Pride 2011-2013. To je rezultiralo stvaranjem LGBT organizacija u Splitu 2013. godine koje sada organiziraju Split Pride, otvorile su LGBT centar u Splitu i provode razne kulturne, društvene i zagovaračke aktivnosti.