• Zalaganje za prava LGBT (lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih) osoba u društvu;
  • Promicanje univerzalnog poštivanja i očuvanja ljudskih prava i temeljnih sloboda uključujući eliminaciju svih oblika diskriminacije i također uključujući realizaciju odredaba međunarodnih konvencija za zaštitu ljudskih prava;
  • Aktivno zalaganje protiv svih oblika diskriminacije lezbijki:
  • Zalaganje za dostupnost zdravstvenih usluga LGBT osobama;
  • Zalaganje za vrijednosti civilnog društva: sloboda, nenasilje, individualnosti, ravnopravnosti, pravednosti, tolerancije i prihvaćanja različitosti.