• Savjetovalište za lezbijke: telefonsko savjetovanje, e-mail savjetovanje, osobno savjetovanje, radionice, predavanja i grupe podrške;
  • Pravni tim Kontre: javno zagovaranje, pružanje pravne pomoći LGBTI osobama i strateškim parničenjem;
  • Javne kampanje, prosvjedi manifestacije i festivali a ciljem povećanja lezbijske i LGBT vidljivosti u društvu.
  • Radionice, seminari, predavanja, tribine, izložbe, konferencije, književne i muzičke večeri, video projekcije i sportske aktivnosti;
  • LezBib – lezbijska knjižnica i arhiv uključuje: knjige, časopise, filmove, INDOK centar.
  • Edukacija o LGBT i ženskim pravima;
  • Izdavaštvo:  knjige, izvještaji o stanju ljudskih prava, analize, brošure;
  • Web stranica Kontre s informacijama i zanimljivostima:http://www.kontra.hr