Lezbijska grupa Kontra je u partnerstvu s Savezom samostalnih sindikata Hrvatske te u suradnji s udrugom ŠKUC LL iz Slovenije te Centrom za prava seksualnih i rodnih manjina – Iskorak provela projekt ‘Zajedno za ravnopravnost LGBT osoba na radnom mjestu’. Projekt je financirala Eurospka Komisija.

Ciljevi projekta bili su informirati LGBT osobe na tržištu rada te ih ohrabriti za povezanost sa sindikatima, ojačati kapacitete sindikata da se bore protiv diskriminacije na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta te započeti suradnju s poslodavcima i lokalnom upravom. U sklopu projekta tiskane su sljedeće publikacije: ‘Vodič o radnim pravima za LGBT osobe’, ‘Nevidljivi radnici’ te ‘Izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba na radnom mjestu’. U sklopu projekta održano je 6 radionica za sindikalne povjerenike u Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku, Puli, Zadru i Rijeci te je tim putem ukupno educirano 130 sindikalnih povjerenika.

U Zagrebu je 14.11.2011. u sklopu istog projekta pod pokroviteljstvom ETUC (Europske konfederacije sindikata) održana Regionalna konferencija za Jugoistočnu Europu pod nazivom ‘Zajedno za LGBT ravnopravnost na radnom mjestu’.

U sklopu projekta osmišljena je kampanja ‘Prijavi diskriminaciju’. Kampanja se je sastojala od promiđbenog materijala (kalendari, rokovnici i olovke), city light plakata u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu te rainbow tramvaja u Zagrebu. Poruka kampanje ‘Prijavi diskriminaciju’ je poziv LGBT osobama da prijave diskriminaciju na radnom mjestu udrugama Kontra i Iskorak te Savezu samostalnih sindikata Hrvatske.