Dana 26. travnja 2007. godine Lezbijska grupa Kontra i iskorak javno su predstavili početak kampanje „Nismo homofobični, ali…“, kojoj je cilj bio podići svijest građana o pravima spolnih i rodnih manjina i promovirati prava istospolnih partnera/-ica.

Središte pozornosti kampanje zauzela je homofobija u Hrvatskom saboru, Katoličkoj crkvi i hrvatskom društvu općenito. Kampanjom se željelo staviti pritisak na saborske zastupnike pozivajući ih na njihovu odgovornost u zaštiti prava istospolnih partnera/-ica. Jumbo plakati i leci sadržavali su test na homofobiju pomoću kojeg su građani mogli ispitati svoje stavove prema stavovima koje su izražavali saborski zastupnici prilikom rasprave o prijedlogu Zakona o registriranom partnerstvu. U javnom zagovaranju Pravni tim služio se argumentima relevantnih europskih dokumenata rezolucija, direktiva itd. te praksom Europskog suda za ljudska prava, kao i drugim međunarodnim propisima i pozitivnim primjerima iz zemalja Europske unije. Novinska konferencija kojom je najavljen početak kampanje bila je dobro medijski pokrivena. Aktivnosti unutar kampanje održane su kako slijedi.
Distribucija letaka ispred zgrade Hrvatskog sabora na Markovom trgu
Dana 27. travnja 2007. godine predstavnici/-ice Kontre i Iskoraka dijelili su letke u sklopu kampanje zastupnicima Hrvatskog sabora. Nakon što je zastupnica Božica Šolić (HDZ) primila letak, rekla je: „90% građana smatra se katolicima i jedna manjina ne smije silovati većinu.“ Zastupnik Andrija Hebrang (HDZ) uzeo je letak i samo se rukovao s aktivisticom Sanjom Juras. Zastupnik Pejo Trgovčević (HSP) rekao je da će razmotriti navedena pitanja s obzirom da je član saborskog odbora koji se bavi „tim stvarima“. Nakon što je upitan o kojim je to stvarima riječ, odgovorio je – „ljudskim pravima“. Zastupnik Zlatko Kramarić (HSLS) rekao je da podržava prava seksualnih manjina. Mišljenje zastupnika Željka Pavlica (MDC) bilo je također podržavajuće. Ova aktivnost bila je medijski dobro popraćena.

Distribucija letaka na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu
Aktivisti/-ice Kontre i Iskoraka distribuirali su letke Zagrepčanima na glavnom gradskom trgu 3. svibnja 2007. godine. Ova aktivnost provedena je u razdoblju od 10 do 12 sati. Reakcije većine građana bile su neutralne. Jedan mlađi muškarac upitao je aktivista Kristijana Grđana: „Jesi li peder?“, ali nije bilo daljnjih incidenata.

Distribucija letaka u Rijeci
Dana 10. svibnja 2007. godine aktivisti/-ice Kontre i Iskoraka dijelili su letke u Rijeci, na korzu, rivi i obližnjim ulicama. Ova aktivnost organizirana je i izvedena u suradnji s Lezbijskom grupom Rijeka – LORI. Reakcije većine građana bile su slične kao i u Zagrebu i nisu zabilježeni incidenti.

Distribucija letaka u Splitu
Dana 14. svibnja 2007. godine aktivisti/-ice Kontre i Iskoraka dijelili su letke u Splitu, na rivi, Marmontovoj i obližnjim ulicama. Međutim, reakcije građana bile su veoma slične reakcijama građana u Zagrebu i u Rijeci te nisu zabilježeni nikakvi incidenti.

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv homofobije
U sklopu kampanje obilježen je i Međunarodni dan protiv homofobije. Dana 17. svibnja 2007. godine aktivisti/-ice Pravnog tima u suradnji s aktivisticama Ženske mreže Hrvatske okupile/i kako bi skrenule/i pozornost na Katoličku crkvu kao rasadište homofobije i govora mržnje. Osim letaka „Nismo homofobični, ali…“ građanima su podijeljeni i leci o homofobiji u Crkvi, a cijela aktivnost provodila se između 11 i 12 sati ispred Zagrebačke katedrale na Kaptolu.

Dok su aktivisti/-ice bili/bile ispred katedrale i davali/-le izjave novinarima i novinarkama, jedan muškarac izašao je iz katedrale i počeo vikati na aktiviste/-ice: „Idite odavde!“ i „Rasturate moj dom!“ Nakon što su aktivisti/-ice odbili/-le otići, muškarac je zgrabio aktivista Kristijana Grđana za ruku i počeo ga gurati. Potom je zgrabio koordinatoricu Ženske mreže Hrvatske, gđu. Bojanu Genov, ali je odustao od napada kada ga je upitala: „Hoćete li me ovdje još i tući? Sram vas bilo!“ Također je napao i jednog reportera koji je fotografirao događaj. Upitan o identitetu, nije se želio predstaviti. Samo je jednoj novinarki rekao da je on učitelj povijesti i povezan s projektom u Katoličkoj crkvi. Nakon što se vratio u katedralu aktivisti/-ice su mirno nastavili s akcijom. Nekoliko trenutaka poslije jedan student Katoličko-bogoslovnog fakulteta prišao je aktivistima/-icama i zamolio ih da napuste prostor ispred katedrale, inače će biti prisiljen pozvati dekana. Aktivisti/-ice su odbili napustiti prostor ispred katedrale, a dekan Katoličko-bogoslovnog fakulteta nije se pojavio.
Aktivnost je nastavljena dijeljenjem letaka na glavnom gradskom trgu i okolnim ulicama te je bila dobro medijski popraćena.

Dijeljenje letaka u Osijeku
Ovu aktivnost proveli/-le su aktivisti/-ice Kontre i Iskoraka u suradnji s organizacijom Duga i volonterima iz Osijeka. Aktivisti/-ice su se podijelile u dvije grupe i dijelili/-le letke na Tvrđi, dok je druga grupa dijelila letke na glavnom šetalištu. Grupa koja je dijelila letke na glavnom šetalištu činile su samo žene i zabilježile su nekoliko incidenata na način da su prolaznici za njima vikali „Lezbače!“ Druga grupa zabilježila je incidente kada su prolaznici za njima vikali „Pederi, jebite se!“ i jedan je mladić letak bacio natrag na jednog aktivista. Međutim, tijekom akcije dobili smo i tri poziva na telefonsku liniju Pravnog tima putem kojih su nas građani poduprli.
Tom je aktivnošću nacionalna kampanja i zaključena.