Lezbijska grupa Kontra kao članica međunarodne mreže organizacija ILGA Europe, provela je „Come out – Europski izbori 2014“ kampanju povodom izbora za Europski parlament.
U periodu od 22. – 25. 5. 2014., građanke i građani Europske unije odlučivali su o svojim predstavnicama i predstavnicima u Europskom parlamentu.
„Come out“ kampanja imala je za cilj mobilizirati podršku za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, od strane pojedinki i pojedinaca diljem Europe kako bi glasali.
Kako bismo bolje informirale javnost o programima stranaka, odnosno lista i mogućem zalaganju njihovih kandidata i kandidatkinja za suzbijanje diskriminacije i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba ukoliko budu izabrani u Europski parlamentu, odlučile smo pred izbore organizirati okrugli stol.
Okrugli stol «Izbori za Europski parlament – stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zaštite prava LGBT osoba» održan je 23. travnja u LGBT centru, Petrinjska 27.
Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici i predstavnice kandidacijskih lista za Europski parlament – Jozo Radoš (SDP, HNS, IDS, HSU), Mirela Holy (ORaH), Damir Hršak (HL-SR) i Nazif Memedi (Snaga Roma Hrvatske). Od tri kandidacijske liste koje trenutno imaju zastupnike u Europskom parlamentu dvije su se odazvale pozivu, dok se lista HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZDS-HDS, čiji zastupnici su u Europskom parlamentu glasali protiv Izvještaja o ljudskim pravima LGBT osoba zastupnice Ulrike Lunaček, nije odazvala pozivu.
Svi predstavnici kandidacijskih lista koji su se odazvali okruglom stolu izajvili su da će se njihove liste zalagati za zaštitu prava LGBT osoba kroz Europski parlament, kako je to opisano u “Come Out” izjavi:

  • Zalagati se za usvajanje akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije LGBT osoba;
  • Zalagati se za usvajanje strategije o zaštiti ljudskih prava u Europskoj uniji i stvaranje mehanizama nadzora kako bi se omogućilo Europskoj uniji da odgovori na kršenje ljudskih prava unutar vlastitih granica;
  • Zalagati se za usvajanje sveobuhvatnoga antidiskriminacijskog zakonodavstva i učinkovitu provedbu postojećih standarda;
  • Raditi na proširenju zakonodavstva Europske unije u borbi protiv zločina iz mržnje;
  • Zalagati se da zakonodavstvo i politike EU-a uključuju LGBTI obitelji iz djelokruga nadležnosti EU-a (kao što su sloboda kretanja i međusobnog priznavanja);
  • Zalagati se za uklanjanje svih uvjeta za promjenu oznake spola u dokumentima za transrodne osobe i aktivno podržavati EU da nastavi borbu za depatologizaciju trans identiteta;
  • Podržati mobiliziranje institucija Europske unije i država članica kako bi se učinkovito riješilo školsko nasilje;
  • Podržati mobiliziranje institucija Europske unije i država članica da učinkovito rješavaju prepreke u djelotvornom provođenju prava iz područja zdravlja za LGBTI osobe;
  • Osigurati da države članice ispravno i pravedno ispituju zahtjeve LGBTI osoba koje traže azil;
  • Osigurati da ljudska prava LGBTI osoba izvan EU-a ostanu ključni prioritet u vanjskoj politici EU-a, uključujući politiku proširenja EU-a i politiku prema „susjedima“, u svojim pozicijama u međunarodnim organizacijama, te u okviru programske podrške zagovarateljima ljudskih prava.

Također u sklopu kampanje “Come out” koja ima za cilj informirati građane i građanke o europskim izborima i zalaganju kandidacijskih lista za LGBT prava, održana je i tribina «Da li nam je potreban/potrebna LGBT zastupnik/zastupnica  u Europskom parlamentu?» na kojoj je sudjelovalo dvoje LGBT kandidata; Damir Hršak (HL-SR) i Sanja Galeković (OraH) u LGBT centru.

Svi kandidati i kandidatkinje su pozvani da potpišu „Come Out “ izjavu uoči izbora za Europski Parlament 2014. Izjava sadrži 10 gore navedenih ključnih pitanja vezano za prava LGBT osoba na razini Europske Unije na kojima je potrebno raditi u sljedećih 5 godina, a proslijeđena je na potpisivanje kandidatima i kandidatkinjama u svim državama članicama.