RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO

ZAVRŠNI DOKUMENT –
LEZBIJSKOG AKTIVISTIČKOG SKUPA
U ROVINJU

OD 3. DO 9. RUJNA 2001.

Lezbijski aktivistički skup okupio je 35 lezbijki iz Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, na radnom sastanku za kreiranje zajedničke platforme za unošenje anti-diskriminacijskih mjera u pravnom sustavu.

Tokom šest dana rada i razmjene iskustava dugogodišnjih aktivistica za lezbijska ljudska prava, ustanovljeno je da je položaj lezbijki u svim državama i regijama na području bivše Jugoslavije diskriminacijski i neprimjeren standardima otvorenog demokratskog društva.

U poslijeratnim i tranzicijskim društvima primjećen je pomak u poštivanju ljudskih prava uopće, mada je na skupu konstatirano da su ljudska prava lezbijki i gay muškaraca osobito zanemarena, a u nekim regijama i državama su potpuno negirana i ignorirana.

U diskusijama se tematizirala problematika položaja lezbijki u društvu, državnim sistemima, obitelji, u političkim institucijama, obrazovanju, okruženju na radnom mjestu. Posebno se raspravljalo o tome kako je desetogodišnji rat u regiji intenzivirao patrijarhalne nacionalističke klerikalne vrijednosti, potisnuo mugućnosti lezbijske vidljivosti i suzio društveni prostor za lezbijska i homoseksualna prava.

Status lezbijskih i gay prava je krajnje neprimjeren u svim ovim državama izuzev nešto povoljnije situacije u Sloveniji. Na primjer, ni jedna država u svom ustavu nema anti-diskriminacijski član koji eksplicitno imenuje seksualnu orijentaciju kao jedan od kriterija diskriminacije. Drugo, ni jedna država ne dopušta mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imaju kao posljedicu veću socijalnu ugroženost lezbijske i gay populacije, kao i veću izloženost pojavama nasilja, stigmatizacije, diskriminacije i društvene izolacije.

Skup je osudio nereagiranje instrumenata države, posebno policije, u Srbiji, koja je u Beogradu 30. lipnja 2001. tolerirala okrutno nasilje nad lezbijkama, gay muškarcima i drugim građankama i građanima koje/i su sudjelovale/i u mirnoj proslavi Međunarodnog dana ponosa lezbijki i gay muškaraca. Učesnice su usvojile PLATFORMU O ORGANIZACIJI ULIČNIH DEMONSTRACIJA kako bi se iskoristila prethodna iskustva iz Beograda i Ljubljane za što efikasniju organizaciju budućih javnih manifestacija.

Dokumentom RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO tražimo politiku jednakih mogućnosti i ravnopravno državljanstvo svih građanki i građana bez obzira na seksualnu orijentaciju.

Tražimo promjenu:

  • Ustava, kako bi uključio anti-diskriminacijski član. Usklađivanje svih zakona i podzakonskih akata kako bi bili u skladu s ovim novim anti-diskriminacijskim članom ustava;
  • Krivičnog zakona, koji bi sankcionirao diskriminaciju i kršenje ljudskih prava na osnovu seksualne orijenatcije;
  • Zakona o radu, koji bi uključio ne-diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije pri zapošljavanju, te unapređivanju na radnom mjestu. Pored toga tražimo sankcioniranje seksualnog i homofobičnog uznemiravanja u radnom okruženju;
  • Zakona o obiteljskim odnosima, tako da postoji mogućnost legalizacije istospolnih odnosa, te uživanje istih prava i mogućnosti kao što ih imaju heteroseksualne partnerske zajednice – brak ili izvanbračna zajednica, uključujući pravo na usvajanje djece;
  • Zakona o reproduktivnim pravima, tako da omogući umjetnu oplodnju svim ženama neovisno o bračnom statusu ili seksualnoj orijentaciji;
  • Zakona o školstvu, kako bi se školski programi senzibilizirali za postojanje lezbijske i gay egzistencije i njihova ljudska prava;
  • Zakona o medijima/zakona o javnom informiranju, kako bi se isključili svi oblici diskriminacije i promovirao nehomofobični medijski jezik;
  • Zakona o zdravstvu, kako bi se uveo nediskriminacijski tretman lezbijki u zdravstvenim ustanovama.

Svaka država treba ustanoviti posebne mehanizme provođenja ravnopravnosti svih građanki i građana i nadzirati implementaciju anti-diskriminacijskih zakona. Osim toga apeliramo na nevladine organizacije za ljudska prava i ženska ljudska prava da promoviraju i ljudska prava lezbijki i gay muškaraca.

Učesnice skupa su usvojile dokument RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO i obavezale se da će razvijati vrijednosti prava na različitost i slobodnog izbora za sve.

Na skupu smo usvojile i PLATFORMU O UMREŽAVANJU kojom se potiče uzajamna suradnja, međusobno informiranje, podrška i umrežavanje lezbijki iz svih država i regija s područja bivše Jugoslavije. Isto tako dogovorile smo se o sistematskom radu na ukidanju diskriminacije protiv lezbijki i gay muškaraca, na razbijanju homofobije i uvećavanju dostojanstva i vidljivosti lezbijskim egzistencijama. Tim povodom radit ćemo na principima ženske solidarnosti, politike ne-nacionalizma, ne-nasilja, inkluzivnog društva i feminističke kritike.

U Rovinju, 9. rujna 2001.

Učesnice iz grupa:

Deve, Beograd, Srbija
Kontra, Zagreb, Hrvatska
Labris, Beograd, Srbija
Lori, Rijeka, Hrvatska
LP, Priština, Kosovo
Škuc – LL, Ljubljana, Slovenija
kao i individualne aktivistice iz navedenih zemalja i regija uključivši i Makedoniju