Lezbijska grupa Kontra se od 2004. godine zalaže za zaštitu od diskriminacije temeljene na rodnom identitetu u hrvatskom zakonodavstvu. Zahvaljujući našem zagovaranju uvrštene su odredbe za zaštitu od diskriminacije na temelju rodnog izražavanja i rodnog identiteta u hrvatsko zakonodavstvo.

Lezbijska grupa Kontra prva je organizirala grupe podrške za transrodne osobe u Hrvatskoj (od 2008.).
Zahvaljujući našem zagovaranju SDP je kao oporbena stranka 2010. godine predložio izmjene Zakona o osobnom imenu i Zakona o državnim maticama – koje su uključivale:

  1. Uklanjanje procedure objave zahtjeva za promjenom imena na oglasnoj ploči općinskog organa uprave iz Zakona o osobnom imenu;
  2. Izmjenu Zakona o državnim maticama koja propisuje da se na izvatku iz državnih matica ne iskazuju podaci o promjeni spola i promjeni osobnog imena, što omogućuje zaštitu privatnosti transrodnim osobama;
  3. Dopunu Zakona o državnim maticama uvrštavanjem odredbe kojom se propisuje dostupnost postupka promjene osobnog imena i spola u dokumentima uz jasno definiranu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da se radi o transrodnoj osobi (izjava psihologa ili psihijatra).

Zakon o osobnom imenu je zahvaljujući našem zagovaranju izmijenjen 2012. godine i uklonjena je procedure objave zahtjeva za promjenom imena na oglasnoj ploči općinskog organa uprave.

Zakon o državnim maticama je zahvaljujući našem zagovaranju izmijenjen 2013. godine i propisano je da se na izvatku iz državnih matica ne iskazuju podaci o promjeni spola i promjeni osobnog imena.

Međutim, nažalost najvažniji dio izmjena koji se tiče zaštite prava na privatnost transrodnih osoba, a koji je još 2010. godine bio predlagan u Hrvatskom saboru od strane SDP-a, nije usvojen. Radi se o tome da se kroz Zakon o državnim maticama propiše dostupnost postupka promjene osobnog imena i spola u dokumentima uz jasno definiranu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da se radi o transrodnoj osobi. Dokumentacija je definirana Pravilnikom Ministarstva a ne Zakonom te je na taj način stvorena pravna nesigurnost (ne postoji odgovarajući pravni lijek) i bezrazložno otežana procedura promjene oznake spola na dokumentima.

Lezbijska grupa Kontra se zalaže za zakonsko uređenje ovog problema i uklanjanje svih diskriminativnih praksi.