Diskriminacija je nejednako postupanje prema pojedincu/ki ili skupini ljudi. Do ovakvog nejednakog postupanja može doći zbog karakteristika za koje ljudi vjeruju da su zajedničke za ljude koje identificiraju kao skupinu: npr., rasa, spol, kultura, seksualna orijentacija, rodni identitet, rodno izražavanje.

Diskriminacija na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja pogađa nas svakodnevno na radnom mjestu, u školi, u obiteljskom domu, kod prijatelja, kod liječnika/ce, u dućanu, na ulici. Zbog toga često živimo u strahu i izolaciji. Strah od neprihvaćanja okoline, strah od gubitka posla, te strah od fizičkog nasilja, koji su često opravdani, prate nas u svakodnevnom životu.

Pravo na život bez diskriminacije, te pravo na život bez nasilja ubrajaju se u osnovna ljudska prava.

Zahvaljujući Kontrinom zagovaranju uvedene su prve zakonske zaštite od diskriminacije na osnovu spolne orijentacije (2003), rodnog izražavanja (2006) i rodnog identiteta (2008) u hrvatski pravni sustav. Također uvedene su i posebne mjere u nacionalne politike za ravnopravnost spolova i ljudska prava koje se tiču promicanja i zaštite prava LGBT osoba (2006).

Lezbijska grupa Kontra kontinuirano prati izmjene zakonodavstva i predlaže poboljšanja vezano za zaštitu LGBT osoba od diskriminacije. Također pružamo pravnu pomoć osobama koje su doživjele diskriminaciju i bavimo se strateškim parničenjem vezano za diskriminaciju na temelju spolne orijentacije.

SAVJETOVALIŠTE

Za lezbijke i biseksualne žene
Telefonsko savjetovanje:
radnim danom: 10 – 14h
098/238 308
E-mail savjetovanje:
svakim radnim danom
kontra@kontra.hr

Pravna pomoć

LGBT Pravni tim Kontre
098 238 308
pravnitim@kontra.hr

LeZbib

Radno vrijeme: radnim danom od 11-16h.
098/238 308
kontra@kontra.hr
Katalog knjiga
Katalog filmova