Nakon brutalnog nasilja iz mržnje prema homoseksualnim osobama koje su pretpjeli američki građani u Zadru više medija je objavilo članke sa snimkama na kojima žrtve plešu neposredno prije napada na njih i naslovima kojima se insinuira da su žrtve same krive za napad, poput naslova iz Dalmatinskog portala: «Pogledajte što su radili Amerikanci na ulicama Zadra».

Najžešće osuđujemo medijsko objavljivanje članaka u kojima se proziva žrtve, opravdava nasilje i raspiruje mržnja. Žrtve nasilja nikada nisu krive za nasilje zbog načina na koji plešu ili se primjerice odijevaju. Važno je da mediji u ovakvim situacijama odgovorno promiču kulturu nenasilja, umjesto da senzacionalistički napadaju žrtve nasilja i time doprinose njihovoj patnji i daljenjem raspirivanju mržnje koja je i dovela do nasilja.

Jednako kao što žene nisu krive za silovanja jer se oblače u kratke suknje ili hodaju same navečer po ulicama, ni gejevi i lezbijke nisu krivi za nasilje iz mržnje jer svojim odijevanjem ili ponašanjem odstupaju od nečijeg viđenja kako bi se muškarci ili žene trebali odijevati ili ponašati.

Pozivamo sve medije da promiču nenasilje u društvu i da dodatno ne stigmatiziraju već marginalizirane skupine.