Predstavnice Ženske mreže Hrvatske bile su sudionice Europskog ženskog foruma održanog u Briselu od 6. do 9. lipnja ove godine. Organizator Europskog foruma žena bio je Europski ženski lobi (European Women’s Lobby, EWL). Na forumu se okupilo više od sto žena iz nacionalnih koordinacija i međunarodnih organizacija, članica EWL-a.

Tijekom 4 dana, koliko je forum trajao održan je sastanak Upravnog odbora Lobija, Generalna godišnja skupština, te sastanci radnih skupina EWL-a. Raspravljalo se tako o ekonomskom i političkom položaju žena, problemu nasilja nad ženama i uskraćivanju seksualnih i reproduktivnih prava, odnosno direktnom napadu na stečena prava, a s kojim su suočene žene u sve više europskih država. Posebna tema koja je poslužila kao uvod u Forum bio je panel „Stvaranje Europe koja radi i za žene“ (Making Europe Work for Women). Panel na kojem su sudjelovale zastupnice u Europskom parlamentu u prošlom i novom mandatu te predsjednica i zamjenica predsjednice Izvršnog odbora EWL-a bavio se temom položaja žena u Europi prije i nakon izbora održanih krajem svibnja ove godine. Uvodnu riječ u panel dala je predsjednica EWL-a Gwendoline Lefebvre, koja je naglasila spori, ali ipak mali pomak prema 40% izabranih žena u EP. Uvod u raspravu u panel koji je vodila generalna tajnica Lobija Joanna Maycock dala je bivša francuska ministrica ženskih prava, Najat Vallaud-Belkacem. Uz nju su u panelu sudjelovale sopranistica i koncertna pjevačica koja je sudjelovala u kampanji EWL-a za više žena u EP, 50%-50%, Barbara Hendrick, Monika Ladmanova, savjetnica pri EC za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, , Sirpa Pietikainen, finska članica Europske pučke stranke (EPP) i bivša ministrica zaštite okoliša u finskoj vladi, Frances Fitzgerald, predstavnica Irske u EPP, bivša zamjenica premijera u irskoj vladi i bivša zamjenica predsjednice EWL. Panel je zaključila Anna Sofia Fernandez, zamjenica predsjednice EWL-a sa snažnim porukama novoizabranim članicama i članovima Europskog parlamenta da rade na stvaranju Europe kao mjesta jednako vrijednog i ugodnog za život ženama i muškarcima.

U nastavku rada na generalnoj skupštini usvojen je čitav niz dokumenata te se raspravljalo o strateškim ciljevima razvoja Lobija za slijedeće razdoblje od 3 godine. Predstavnice nacionalnih koordinacija u kratkim su izlaganjima izrazile zabrinutost sve češćim kršenjima stečenih prava pa i mijenjanjem zakona koja ta prava dokidaju na nacionalnoj razini. Vikend je bio rezerviran za rad radnih skupina na kojima su se raspravljale konkretne aktivnosti i prijedlozi za promjenu europske politike s obzirom na unaprjeđenje položaja žena i ravnopravnost spolova.