Poštovane/-i,

obraćamo vam se vezano za napad suzavcem na klub Super Super u kojem se održavao LGBT party. Zločini počinjeni iz mržnje posebno su opasni za društvo zbog narušavanja načela slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava te vladavine prava.

Ovaj napad je samo simptom općeg stanja u društvu. Lezbijska grupa Kontra upozorava već duže vrijeme na eskalaciju govora mržnje prema LGBT osobama od strane radikalnih vjerskih grupacija, političara i političarki ali i predstavnika i predstavnica državnih institucija, čija je direktna posljedica i eskalacija nasilja.

Nadalje, izostanak reakcije i sankcioniranja takvih slučajeva od strane nadležnih institucija rezultira negativnom porukom žrtvama i počiniteljima takvih djela ali i društvu općenito.

Trebamo li podsjećati vlast da ima odgovornost jednako štititi sve građane i građanke od nasilja i da je njen zadatak boriti se protiv mržnje i predrasuda koje dovode do viktimizacije?

LGBT (lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne) osobe u većini slučajeva ne prijavljuju nasilje zbog nepovjerenja u državne institucije, osobito policiju. Policija u pravilu ne istražuje takve slučajeve ili podnosi prekršajne prijave umjesto kaznenih protiv napadača, nakon čega slijedi prekršajni postupak pred sudom u kojem su žrtve često šikanirane, a napadači oslobođeni ili pušteni uz nalog da se ispričaju žrtvi.

Učestalost napada na LGBT osobe ukazuje na potrebu efikasnijeg djelovanja represivnih organa – policije i državnog odvjetništva u takvim slučajevima.

Kako bismo potaknule efikasniji rad policije i državnog odvjetništva u ovom slučaju podnijet ćemo kaznenu prijavu i tražiti da se ovaj napad za razliku od brojnih drugih okvalificira kao zločin iz mržnje.

Tražimo od državnih institucija:

• od policije da hitno pronađu i privedu sve počinitelje napada na klub Super Super;

• od policije odnosno Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu da pokrenu kaznene postupke protiv svih počinitelja u vezi sa zločinom iz mržnje nad LGBT osobama;

• od premijera, ministra unutarnjih poslova i ministra pravosuđa da odmah javno osude napade i diskriminaciju LGBTosoba i poduzmu jasne korake kako bi stali na kraj eskalaciji nasilja nad LGBT osobama u Hrvatskoj;

• donošenje nacionalnog programa za suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama;

• uvođenje sustavne edukacije za policiju, državna odvjetništva i sudove na ovu temu;

• uklanjanje diskriminativnih sadržaja iz školskog kurikuluma.

Srdačan pozdrav, Sanja Juras, koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Izjavu supotpisuje Ženska mreža Hrvatske.

 

Večernji list: ‘Tražimo da se napad na LGBT partyju okvalificira kao zločin iz mržnje’

T-portal: LGBT osobe ne prijavlju nasilje jer ne vjeruju policiji

HRT vijesti: Osude napada na zagrebački klub i večer LGBT zajednice 

Net.hr: Gnjusan napad na zagrebački klub: “Trebamo li podsjećati vlast da ima odgovornost jednako štititi sve građane od nasilja?” 

Dalmacia News: Kontra i Ženska mreža traže da se napad na LGBT partyju okvalificira kao zločin iz mržnje

ezadar: Kontra i Ženska mreža traže da se napad na LGBT partyju okvalificira kao zločin iz mržnje