SVIM MEDIJIMA, 30.9.2014.

Poštovane/-i,
obraćamo vam se kako bismo vas informirali o odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju diskriminacije g. Darija Krešića na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu – prvom prijavljenom slučaju diskriminacije na temelju spolne orijentacije na radnom mjestu.
Podsjećamo, Općinski sud u Varaždinu je u srpnju 2012.g. donio prvu pozitivnu presudu u slučaju diskriminacije na osnovu spolne orijentacije povodom prijave građanina tako što je u slučaju g. Krešića utvrdio:
1)    povredu prava na jednako postupanje (diskriminaciju) po osnovi spolne orijentacije,
2)    uznemiravanje g. Krešića i stvaranje za njega neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog radnog okružja po osnovi spolne orijentacije te je sud konačno
3)    zabranio Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu poduzimanje radnji kojima bi sprečavao daljnje napredovanje g. Krešića na radnom mjestu.
Ovu presudu Općinskog suda u Varaždinu potvrdio je u kolovozu 2013.g. Županijski sud u Varaždinu.
Uprava Fakulteta organizacije i informatike je svjesno pokušavala dovesti javnost u zabludu  ponavljajući neistine, dok je istovremeno podnosila žalbu na presudu koja im je od strane Županijskog suda odbijena, a zatim podnosila i reviziju pravomoćne presude Vrhovnom sudu RH koji je također odbacio reviziju.

Dario Krešić je prva osoba u Republici Hrvatskoj koja se usudila prijaviti diskriminaciju po osnovu spolne orijentacije na radnom mjestu te koja je uspjela i dobiti pravosudnu bitku. Varaždinski Fakultet organizacije i informatike ostat će pak obilježen kao prvi poslodavac u Republici Hrvatskoj za kojeg je sudski utvrđeno da je diskriminirao po osnovi spolne orijentacije. G. Krešić je u međuvremenu protiv Fakulteta organizacije i informatike pokrenuo postupak za naknadu štete radi pretrpljene diskriminacije.

Pozivamo novog rektora Sveučilišta u Zagrebu g. Damira Borasa da javno osudi diskriminaciju na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu te da primjereno sankcionira odgovorne za počinjenu diskriminaciju. S tim u vezi još jednom napominjemo kako je u cijelom slučaju izostala bilo kakva reakcija dosadašnjeg rektora g. Alekse Bjeliša, unatoč činjenici da mu se
g. Krešić zajedno s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova višestruko obraćao s zahtjevom za zaštitu od diskriminacije te sankcioniranje odgovornih na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,
koordinatorica LGBT pravnog tima Kontre