Još uvijek se stignete prijaviti za volontiranje na ILGA Europe konferenciji koja će ove godine, od 24. do 26.10., okupiti oko 300 LGBTI aktivista/-ica iz cijele Europe.
Volonterski poslovi uključuju:
– pomoć pri pakiranju paketa
– priprema radioničarskih soba
– prikaz rasporeda radionica i ostalih aktivnosti
– postavljanje i priprema soba za sastanke
– prikupljanje potpisnih lista i evaluacijskih upitnika
– pomoć pri registraciji delegata
– pomoć pri organizaciji kulturno – društvenih aktivnosti

Ako želite biti dio ILGA Europe konferencije u Zagrebu prijavite se na mail edo@iskorak.hr do 27.9.2013. sa svojim imenom i brojem mobitela da vas možemo kontaktirati.

Radni jezik konferencije je engleski tako da je poželjno da se volonteri/ke služe engleskim jezikom.