SVIM MEDIJIMA
1. veljače 2013.

Poštovane/-i,
12. srpnja Općinski sud u Varaždinu donio je presudu vezano za slučaj diskriminacije dr.sc. Darija Krešića, zaposlenog na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Općinski sud u Varaždinu je donio prvu pozitivnu presudu u slučaju diskriminacije na osnovu spolne orijentacije povodom prijave građanina tako što je u slučaju g. Darija Krešića ustvrdio diskriminaciju na temelju spolne orijentacije, uznemiravanje na temelju spolne orijentacije te zabranio Fakultetu poduzimanje radnji kojima se sprečava napredovanje Darija Krešića na Fakultetu. Između ostaloga, presudom je nedvojbeno utvrđeno da su nadređeni prof. Kliček i Hutinski uznemiravali g. Krešića izrugivanjem u javnosti zbog njegove drugačije spolne orijentacije.

Naime, nakon dopisa koji je odvjetnik uputio dekanu  Fakulteta organizacije i informatike, profesori  Kliček i  Hutinski  pismeno su se ispričali zbog uznemiravanja dr.sc. Krešiću.  Nakon toga, dr.sc. Krešić je očekivao normalizaciju odnosa na Fakultetu, međutim upravo suprotno se dogodilo.  Dario Krešić, koji se nakon stjecanja doktorata na Sveučilištu u Erlangenu – jednom od vodećih njemačkih sveučilišta – kao znanstvenik-povratnik zaposlio na  Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu,  od tada je od strane uprave Fakulteta bio sustavno sprečavan u redovnom napredovanju na radnom mjestu.

Dr.sc. Krešić podnio je stoga pred Općinskim sudom u Varaždinu antidiskriminacijsku tužbu protiv Fakulteta organizacije i informatike, a kojoj su se kao umješači pridružile udruge Kontra i Iskorak te Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Udruge Kontra i Iskorak obavijestile su javnost o tome. Budući da se radi o prvom takvom postupku, nakon priopćenja za javnost svi mediji su o tome izvještavali. G. Krešić je na pitanja novinara potvrdio činjenice iz tužbe.

Osam mjeseci nakon podnošenja tužbe za zabranu diskriminacije prof. Kliček i prof. Hutinski podnijeli su pojedinačno tužbe radi povrede ugleda i časti. Općinski sud u Varaždinu (Stalna služba u Ivancu) odbio je spojiti postupke iako se radi o činjenično i pravno identičnom postupku. To je učinio iz razloga da se udvostruče parnični troškovi za dr.sc. Krešića, jer je već unaprijed bila donesena odluka da se presudi protiv dr.sc. Krešića.

Sutkinja Zlata Dombaj (nadležna za postupak po tužbi prof. Kličeka) na nekoliko rasprava uvjeravala je usmeno dr.sc. Krešića da se ispriča prof. Kličeku te da se postupak okonča na taj način. Sutkinja je uporno pokušavala što prije okončati postupak donošenjem presude protiv dr.sc. Krešića i to svakako prije završetka postupka u Varaždinu kako bi se na taj način ojačala pravna pozicija FOI-a u tom postupku. Zbog toga je na jednu jedinu raspravu pozvala sve svjedoke te je rasprava trajala od 9 do 15.30 sati, a svjedoci dr.sc. Krešića su čekali na hodniku više sati. Nadalje, sutkinja je radila i druge teške propuste, uključujući činjenicu da je propustila upozoriti svjedoke na dužnost govorenja istine na sudu, pri čemu je njezina zapisničarka u zapisnik napisala da su svjedoci upozoreni na tu okolnost čime je zapravo  krivotvorila zapisnik.

Zbog njene očigledne pristranosti te nepoštivanja i nepoznavanja Ustava RH, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i zakona RH dr.sc. Krešić i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova su podnijeli dva zahtjeva za izuzeće sutkinje koja su oba odbijena od strane predsjednika Općinskog suda u Varaždinu.

Jedan od svjedoka protiv dr.sc. Krešića u postupku u Ivancu je inače suprug tadašnje predsjednice Parničnog odjela na Općinskom sudu u Varaždinu. To je prije svega zanimljivo jer se postupak iz nepoznatog razloga vodio na sudu u Ivancu.

Jučer, 31. siječnja 2013. godine donesena je presuda protiv Darija Krešića, s nalogom da plati prof. Kličeku 30 000 HRK. U usmenom obrazloženju presude sutkinja je navela kako nije sporno da je prof. Kliček uznemiravao dr.sc. Krešića. Međutim, rekla je da dr.sc. Krešić o tome nije smio govoriti u medijima!

Ova presuda je zastrašujući pokušaj sprečavanja dr. sc. Krešića i bilo koje druge diskriminirane osobe da govori o diskriminaciji u javnosti. Radi se o izravnoj povredi ljudskih prava dr.sc. Krešića, zajamčenih Ustavom i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Sutkinja koja je postupala u ovom slučaju postupala je pristrano, kršeći zakone koje treba provoditi, a koji štite žrtve diskriminacije od daljnje viktimizacije.

Protiv ove presude uložit ćemo žalbu Županijskom sudu, a zbog nezakonitosti presude sigurni smo da će biti poništena. Nažalost, ostaje činjenica da će suci poput Zlate Dombaj i dalje suditi na hrvatskim sudovima i dok se to ne promijeni, Zakon o suzbijanju diskriminacije ne može istinski zaživjeti.

Tražimo da Ministarstvo pravosuđa RH pokrene sustavnu edukaciju sudaca na svim razinama vezano za implementaciju Zakona o suzbijanju diskriminacije i to posebno u dijelu koji se tiče zabrane diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta, te tražimo da udruge civilnog društva za zaštitu prava LGBT osoba sudjeluju u izradi i provedbi navedene edukacije.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Edo Bulić,
koordinator Iskoraka