Sanda Brumen, koordinatorica u Lezbijskoj grupi Kontra, boravila je u Stockholmu u Švedskoj kao dio Programa cjeloživotnog učenja Grundtvig asistenti/ce od 10.travnja do 2.srpnja 2012. Radila je kao dio tima u najvećoj švedskoj LGBT organizaciji RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (www.rfsl.se).

RFSL je švedska federacija za prava lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba koja je utemeljena davne 1950.godine. Trenutno ima oko 4000 članova/ica i 30 ogranaka u gradovima diljem Švedske.

Sanda je sudjelovala u raznolikim aspektima formalnog i neformalnog  obrazovanja odraslih: međunarodni program treninga o ljudskim pravima, aktivnosti za LGBT azilante/kinje, pripreme za konferenciju ILGA-World te je proučavala edukaciju o LGBT pravima na radom mjestu koju realiziraju RFSL i sindikalna udruženja.

Asistirala je u edukacijama koje su bile održane za aktiviste/kinje iz Afrike te istočne Evrope. Edukacije je obuhvaćala LGBT terminologiju, ljudska prava, povijest pokreta, pravni okvir u evropskim zemljama, metodologiju rada i strategije zalaganja za ljudska prava. Samostalna edukativna predavanja Sanda je održala u Stockholmu u RFSL-u te u sklopu festivala povodom Povorke ponosa u gradiću Uppsala. Teme su bile povorke ponosa u Hrvatskoj te načini rada i alati na području suzbijanja diskriminacije.
Za vrijeme trajanja Nordic Fire Festivala u Stockholmu koji je organizirala organizacija Tupilak – Queer cultural workers in the Nordic area (www.tupilak.org) sudjelovala je u diskusijama o LGBT pravima u istočnoj Evropi.
Kako bi se upoznala s programima koji se bave zastitom LGBT prava na radnom mjestu, posjetila je neke veće sindikate i razgovarala sa njihovim članovima/icama: Vision, Akademikerförbundet SSR, LO.
Proučavala je i analizirala edukativni rad za azilante/kinje koji su zbog diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta došli u Švedsku gdje su tražili azil i državljanstvo. Grupa azilanata/kinja se okuplja jednom tjedno te se organiziraju razne aktivnosti: grupe podrške te edukativna predavanja i radionice na temu ljudskih prava u Evropi, osnovama diskriminacije i mehanizmima zaštite. Također, pružala se psihosocijalan podrška u kojoj je Sanda asistirala. Sudjelovala je u organizaciji Asylum foruma koji se održao tijekom Stockholm pride-a a cilj je edukacija i senzibilizacija javnosti o pitanju LGBT azilanata/kinja.
Kako će su u prosincu u Stockholmu održati svjetska konferencija ILGA-e, Sanda je proučavala načine organizacije iste, edukaciju za odrasle koja će se u obliku radionica, predavanja održavati tijekom konferencije, te je pomagala u izradi web stranice (ilga2012.org).
Kao članica RFSL tima Sanda je sudjelovala u trodnevnoj RFSL skupštini, koja se održava svake 2 godine i okuplja sve RFSL ogranke, u mjestu Gavle.
Sudjelovala je i u Povorci ponosa i HBTQ festivalu u Gothenburgu odnosno pratećim diskusijama i radionicama na temu LGBT prava.
Boravak u švedskoj omogućio joj je razmjenu znanja, iskustvo rada u međunarodnom okruženju, sudjelovanje u aktivnostima koje se još ne organiziraju u Hrvatskoj te stvaranje ideja za nove programe i projekte. Stečena znanja implementiraju se u cjelokupan rad Lezbijske grupe Kontre u svrhu kvalitetnijeg i profesionalnijeg rada.