12.7.2012.

Poštovane/-i,

Općinski sud u Varaždinu objavio je presudu vezano za slučaj diskriminacije g. Darija Krešića, zaposlenog na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Općinski sud u Varaždinu je donio prvu pozitivnu presudu u slučaju diskriminacije na osnovu spolne orijentacije povodom prijave građanina tako što je u slučaju g. Darija Krešića ustvrdio diskriminaciju na temelju spolne orijentacije, te zabranio Fakultetu poduzimanje radnji kojima se sprečava napredovanje Darija Krešića na Fakultetu.

Podsjećamo, gospodin Krešić se obratio udrugama Kontra i Iskorak prvi puta 2009. g. zbog uznemiravanja na radnom mjestu od strane kolega profesora Božidara Kličeka i neposredno nadređene osobe profesora Željka Hutinskog.

Kolege i nadređeni su ponavljano iznosili šale i opaske kojima su se ismijavali sa spolnom orijentacijom  gospodina Krešića. Nakon dopisa koji je naš odvjetnik uputio upravi  Fakulteta organizacije i informatike, profesori  Kliček i  Hutinski  pismeno su se ispričali zbog uznemiravanja.  Nakon toga, g. Krešić je očekivao normalizaciju odnosa na Fakultetu, međutim upravo suprotno se dogodilo.  Dario Krešić, koji se nakon stjecanja doktorata na Sveučilištu u Erlangenu – jednom od vodećih njemačkih sveučilišta – kao znanstvenik-povratnik zaposlio na  Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu,  od tada je od strane uprave Fakulteta bio sustavno sprečavan u redovnom napredovanju na radnom mjestu.

Dr.sc. Krešić podnio je stoga pred Općinskim sudom u Varaždinu antidiskriminacijsku tužbu protiv Fakulteta organizacije i informatike, a kojoj su se kao umješači pridružile udruge Kontra i Iskorak te Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Tužba protiv Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu je prva tužba takve vrste  u Republici Hrvatskoj, što je izuzetno važno jer građani  često zbog straha od gubitka radnog mjesta ne prijavljuju diskriminaciju na radnom mjestu. Budući da se radi o prvoj presudi u slučaju ovoga tipa, ona će također služiti i kao presedan za slične slučajeve.

Presuda je važna i zbog činjenice da suci u Hrvatskoj još nisu dovoljno senzibilizirani za rješavanje slučajeva diskriminacije na temelju spolne orijentacije, što se pokazalo u ranijim postupcima koje su udruge pokretale prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije, ali i u slučaju g. Krešića, kada je bila izuzeta prva sutkinja koja je radila na ovom slučaju.

Također napominjemo da je nakon podnošenja tužbe, Fakultet organizacije i informatike pokrenuo etički postupak protiv g. Krešića, dakle pokrenuo je postupak protiv žrtve diskriminacije, ali isti nije pokretao protiv počinitelja diskriminacije.

Sveučilište u Zagrebu je, nakon žalbe g. Krešića na takav postupak,  imenovalo Etičko povjerenstvo  vezano za ovaj postupak.

2. srpnja 2012. Sveučilište u Zagrebu dostavilo je mišljenje Etičkog povjerenstva u kojem je između ostaloga navedeno: «postupak Etičkog povjerenstva Fakulteta organizacije i informatike, suprotan je čl. 7. Zakona o suzbijanju diskriminacije te čl. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova budući da predmetni zakoni zabranjuju tzv. viktimizaciju, odnosno propisuju da nitko ne smije trpjeti štetne posljedice zbog toga što je kao svjedok ili žrtva diskriminacije na temelju spola dao iskaz pred nadležnim tijelom ili upozorio javnost na slučaj diskriminacije. S obzirom na prethodno navedeno, ad hoc Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu, nakon što je uzelo u obzir sve okolnosti slučaja i činjenično stanje, te važeće pozitivne propise Republike Hrvatske, smatra da je mišljenje Etičkog povjerenstva Fakulteta organizacije i informatike nepotpuno i , stoga, nevaljano.»

Nažalost, sud nije usvojio dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na viktimizaciju, unatoč mišljenju Sveučilišta, što smatramo negativnim i zbog čega ćemo uložiti žalbu na taj dio presude.

Međutim, nakon objavljivanja presude predstavnici FOI-a koji su počinili diskriminaciju prema g. Krešiću u više navrata su pokušali manipulirati činjenicama u medijima. Zbog toga ističemo da se radi o pozitivnoj presudi, tj. da je sud utvrdio da je FOI počinio diskriminaciju na temelju spolne orijentacije prema g. Krešiću i to u ključnom dijelu tužbenog zahtjeva. Naime, sud je utvrdio povredu prava na jednako postupanje prema g. Krešiću po osnovi spolne orijentacije, te uznemiravanje g. Krešića po osnovi spolne orijentacije, te konačno zabranio je Fakultetu da poduzme bilo kakvu radnju kojom bi sprečavao daljnje znanstveno napredovanje g. Krešića.

Ovim putem pozivamo rektora Sveučilišta u Zagrebu g. Aleksu Bjeliša da, cijeneći utvrđenja iz prvostupanjske presude Općinskog suda u Varaždinu kao i mišljenje Etičkog povjerenstva Sveučilišta, sukladno zakonskim ovlastima poduzme odgovarajuće korake prema Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a kako bi se spriječila daljnja diskriminacija dr.sc. Krešića.

Na današnjoj konferenciji za medije g. Krešić je izrazio svoje zadovoljstvo presudom te izjavio kako se nada da će Fakultet promijeniti svoje dosadašnje ponašanje. Dodao je: «Nije mi bilo lako odlučiti se za tužbu, ali sam se želio izboriti za svoje pravo da radim u jednakim uvjetima kao i svi ostali kolege, a da se pri tome ne moram skrivati i pretvarati. Nadam se da će ovo potaknuti i druge koji se nalaza u sličnoj situaciji da dignu glavu i da se izbore za sebe.»  

Ovom prilikom pozivamo sve LGBT osobe koje su doživjele diskriminaciju ili nasilje zbog svoje spolne orijentacije ili rodnog identiteta da se obrate Pravnom timu Iskoraka i Kontre za besplatnu pravnu pomoć na telefon: 098/238 308.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,

koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Zoran Dominković,

koordinator Iskoraka