3.4.2012.

Lezbijska grupa Kontra izradila je «Analizu LGBT tematike u udžbenicima za osnovnu i srednju školu». Teme koje su se proučavale u udžbenicima su: LGBT tematika, rodne uloge, spolnost, ljudska prava, prava žena i obitelj. U udžbenicima za gimnazije nedostaje sadržaja vezanih uz LGBT tematiku, seksualnost i ljudska prava. Kroz većinu sadržaja heteroseksualnost se provlači kao odrednica, ne spominju se ljudska prava LGBT osoba i njihovo kršenje kao ni LGBT pokret za ljudska prava, rodni identiteti i obitelj su prikazani u tradicionalnom svjetlu dok su varijacije seksualne orijentacije nevidljive a feminstičke i queer teorije izostavljene.

Naime, nakon prijave diskriminacije u Osnovnoj školi Bartol Kašić (vjeroučiteljica je učila djecu da je homoseksualnost bolest) i dobivanja saznanja o diskriminativnom sadržaju udžbenika «S Kristom u život» za 8. razred osnovne škole, odobrenog od strane Ministarstva obrazovanja, odlučile smo izraditi detaljnu analizu udžbenika za osnovnu i srednju školu iz relevantnih predmeta.
Prošla Vlada ni nakon preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za uklanjanje diskriminativnog sadržaja, nije uskladila sadržaj udžbenika s pozitivnim propisima, a nažalost nova Vlada nastavlja praksu prethodne.
Napravljena je analiza udžbenika društvenih i humanističkih predmeta, te biologije i relevantnih predmeta strukovnih škola. Analizirani su udžbenci 7. i 8. razreda osnovne škole i 3. i 4. razreda srednjih škola.

Teme koje su se proučavale u udžbenicima su: LGBT tematika, rodne uloge, spolnost, ljudska prava, prava žena i obitelj.
U udžbenicima za gimnazije nedostaje sadržaja vezanih uz LGBT tematiku, seksualnost i ljudska prava. Kroz većinu sadržaja heteroseksualnost se provlači kao odrednica, ne spominju se ljudska prava LGBT osoba i njihovo kršenje kao ni LGBT pokret za ljudska prava, rodni identiteti i obitelj su prikazani u tradicionalnom svjetlu dok su varijacije seksualne orijentacije nevidljive a feminstičke i queer teorije izostavljene.
Diskriminativni sadržaji pronađeni su u više udžbenika.
Homoseksualnost se u udžbenicima uglavnom prikazuje u negativnom svjetlu, kao nastranost koja je nedovoljno istražena od strane medicine i psihologije (vjeronauk) i u vezi sa spolnim bolestima, naročito HIV-om (biologija).

Navodimo kao primjer tekst iz udžbenika za 3. razred srednje škole «Životom darovani 3” (Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković).  U poglavlju o braku i obitelji između ostalog stoji: «Prema objektivnom moralnom redu, čini u homoseksualnim odnosima lišeni su svoga bitnog i nenadomjestivog cilja. Na temelju stava Svetog pisma ipak se ne može zaključiti da su svi koji zbog te nastranosti trpe za nju i osobno odgovorni, već se time zapravo kaže da su homoseksualni čini u svojoj biti neuredni i da se ni u kojem slučaju ne smiju odobriti. (Persona humana, 8).»
Osobe s ineterseksualnim karakteristikama se uglavnom ne spominju u udžbenicima biologije, a kada se spominju to je u kontekstu abnormalnosti i socijalne delikvencije.

Tražimo od nove Vlade da:

·       ukloni sve diskriminativne sadržaje iz osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika;
·       uvede sadržaje u kojima se govori o ljudskoj seksualnosti na objektivan i znanstveno utemeljen način;
·       uvede edukaciju o ljudskim pravima koja uključuje ljudska prava LGBT osoba;
·       uvede sustavnu edukaciju sudaca vezano za primjenu Zakona o suzbijanju diskriminacije s posebnim naglaskom na diskriminaciji LGBT osoba, kako bi se ubuduće propisno sankcionirali svi slučajevi diskriminacije, uključujući diskriminaciju u školstvu.

Za Lezbijsku grupu Kontra:
Sanda Brumen i Sanja Juras