Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s organizacijama civilnog društva „Iskorak“ i „Kontra“ organizira okrugli stol „ZAŠTITA LGBT OSOBA U PRAVNOJ PRAKSI – ZAKONSKA JAMSTVA I SUDSKA PRAKSA U PRIMJENI” u hotelu Internacional (Zagreb) 28.12.2011.
Na okruglom stolu raspravljat će se o zakonskim rješenjima zaštite LGBT osoba od kaznenih oblika diskriminacije temeljem seksualne orijentacije i o sudskoj praksi temeljem tih kaznenopravnih jamstava. S obzirom na nedavne izmjene Kazneno-pravnog okvira u Republici Hrvatskoj ova tema je posebno aktualna posebno stoga jer su novim izmjenama detaljnije razrađene kaznene odredbe koje reguliraju ona kaznena djela – diskriminacija, zločina iz mržnje odnosno govora iz mržnje – kojima su izložene homoseksualne, biseksualne ili transrodne osobe.
Na okruglom stolu raspravile bi se izmjene do kojih je u ovom području došlo nedavnom zakonodavnom reformom domaćeg kazneno-pravnog okvira. No također bi se posvetila značajna pažnja i iskustvima iz prakse. Uz predstavnike radne skupine za izradu novog Kaznenog zakona i akademske zajednice na okruglom stolu će stoga sudjelovati i predstavnici/e sudske vlasti, državnog odvjetništva i Ministarstva unutarnjih poslova. Posebna pažnja biti će posvećena dvjema temama. Prvi dio okruglog stola biti će posvećen pitanjima zakonodavne regulative te pravosudne i sudske prakse vezane uz zločin iz mržnje prema LGBT osobama. Drugi dio okruglog stola bavit će se dilemom razgraničenja dosega temeljnog prava na slobodu govora s jedne strane te raznih kaznenih i prekršajnih definicija govora kao oblika diskriminacije s druge strane.

Uz teme kazneno-pravnog karaktera okrugli stol će se baviti i antidiskriminacijskim instrumentima iz područja građanskog postupovnog prava. Treći dio okruglog stola tako će biti posvećen raznim oblicima antidiskriminacijskih postupaka koji su u hrvatski sustav sudovanja uvedeni Zakonom o suzbijanju diskriminacije te izuzetno važnom jamstvu prebacivanja odnosno raspodjele tereta dokazivanja u postupcima povodom antidiskriminacijskih tužbi.

Nadamo se kako će te biti u mogućnosti sudjelovati u ovom okruglom stolu i aktivno doprinijeti ovoj vrlo važnoj raspravi. Kako u ovom trenutku čekamo potvrde nekih od predavača/ica šaljemo vam osnovni raspored okruglog stola. Punu verziju poslat ćemo naknadno.

Raspored konferencije

9:00 Otvaranje konferencije
Uvodničari/ke:
Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Sanja Juras, Kontra
Edo Bulić, Iskorak – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina
 
9:30
1. tema: Zakonodavno uređenje zločina iz mržnje i protokol o postupanju
Uvodničari/ke:
prof. dr. sc. Ksenija Turković, red. prof. Pravnog fakulteta
Višnja Lončar, zamjenica državnog  DORH (potvrditi s DO-om)
Blaž Mamuza, MUP

Rasprava

10,45                   
2. tema: Kada sloboda izražavanja postaje govor mržnje
Uvodničari/ke:
Predstavnik/ca Vrhovnog suda RH (Ranko Marijan, potvrditi)
Predstavnica Županijskog suda RH, Koraljka Bumči
Predstavnik/ca Visokog prekršajnog suda, Branka Žigante Žigović
Član Novinarskog vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva, Trpimir Matasović

Rasprava

11:45 Stanka

12:15        
3. tema: Oblici sudske zaštite od diskriminacije i specifična postupovna jamstva antidiskriminacijskih postupaka
Uvodničar/ka:
prof. dr. sc. Alan Uzelac, red. prof. Pravnog fakulteta

13,30 Zaključci  konferencije
Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Sanja Juras, Kontra
Edo Bulić, Iskorak – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina

Završetak konferencije predviđen je za 14:00 sati.