SVIM MEDIJIMA, 16. prosinca 2011.
Poštovane/-i,
Ured visokog povjerenika za ljudska prava Ujedinjenih naroda jučer je objavio prvi izvještaj o ljudskim pravima, spolnoj orijentaciji i rodnom identitetu.
Radi se o prvom izvještaju Ujedinjenih naroda koji se bavi eksplicitno diskriminacijom i nasiljem nad lezbijkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama. Izvještaj bilježi diskriminaciju i nasilje s kojim se suočavaju LGBT osobe diljem svijeta i poziva države na primjenu međunarodnog pravnog okvira kako bi zaustavile te povrede ljudskih prava. Izvještaj potvrđuje da vlade imaju obvezu štititi sve osobe od diskriminacije i nasilja temeljenog na spolnoj orijentaciji i rodnom identitetu prema međunarodnom pravu koje se tiče zaštite ljudskih prava.

Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda zatražilo je Visokog povjerenika za ljudska prava da pripremi izvještaj. Poziv za izradu izvještaja podržan je od strane većine zemalja članica Vijeća, iz svih regija svijeta. Izvještaj će biti predstavljen, te će vlade o njemu raspravljati na Vijeću za ljudska prava u ožujku 2012. Godine.  

Izvještaj poziva sve vlade da primjenjuju svoje obveze po međunarodnom pravu, štiteći prava svih osoba, bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju, rodni identitet ili rodno izražavanje. U izvještaju se posebno ističe da se to odnosi na promjenu i zaštitu podataka o spolu za transrodne osobe. Također, to se odnosi na zaštitu od nasilja i zlostavljanja, uključujući od strane članova obitelji. U izvještaju je naglašena važnost slobode javnog okupljanja, zaštite od diskriminacije na radnom mjestu, u zdravstvu i obrazovanju. Izvještaj između ostaloga poziva na zaštitu pružanjem azila LGBT osobama koje se nalaze u opasnosti.

Visoki povjerenik za ljudska prava izjavio je „…suzbijanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta ne smije biti sporno. Mi inzistiramo da svi ljudi imaju jednaka prava i jednaku zaštitu po međunarodnom pravu za zaštitu ljudskih prava“ .
U svjetlu ovog izvještaja Ujedinjenih naroda ponovno podsjećamo na sustavnu diskriminaciju LGBT osoba koja postoji u Republici Hrvatskoj. Tražimo od nove Vlade i Sabora da u što kraćem roku:
1.    Uvedu zakonske promjene vezano za zaštitu prava na privatnost transrodnih osoba;
2.    Uklone homomofobični sadržaj iz školskih udžbenika;
3.    Osiguraju primjenu Zakona o suzbijanju diskriminacije i odredaba Kaznenog zakona koji se tiču zločina iz mržnje;
4.    Uklone disriminaciju istospolnih parova kroz obiteljsko zakonodavstvo.  

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra                                

Edo Bulić,
koordinator Iskoraka