Državna tajnica SAD-a Hillary Rodham Clinton održala je govor o ljudskim pravima LGBT osoba povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pred Ujedinjenim narodima.12 aktivista/-ica za ljudska prava LGBT osoba iz cijelog svijeta bilo je pozvano da prisustvuje događaju, između ostalih i predstavnica Kontre, Sanja Juras.
Snimka govora:
http://bcove.me/qs3211sh
Transkript govora na engleskom jeziku:
http://www.humanrights.gov/2011/12/06/remarks-in-recognition-of-international-human-rights-day/