U Zagrebu, 31. listopada 2011.
SVIM MEDIJIMA
 
Na godišnoj konferenciji ILGA Europe koja se je održavala od 27. do 30. listopada u Torinu, Zagreb je izabran kao grad domaćin za godišnju konferenciju ILGA Europe u 2013. godini. Organizatori godišnje konferencije ILGA Europe u Zagrebu 2013. godine bit će udruge Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina te Lezbijka grupa Kontra.
30. listopada završena je 15. godišnja konferencija ILGA Europe u Torinu. 343 lezbijki, gejeva, biseksualnih, transeksualnih i interseksualnih (LGBTI) aktivista, visokopozicionirani europski i talijanski političari te predstavnici drugih organizacija iz 43 zemlje okupili su se u Torinu u razdoblju od 27. do 30. listopada na najvećem godišnjem događaju na kojem se raspravlja o LGBTI pravima u Europi.
Tema konferencije bila je ‘Ljudska prava i tradicionalne vrijednosti: sukob ili dijalog?’. O toj temi ali i drugim bitnim pitanjima raspravljalo se u nizu rasprava u plenumu, na radionicama i u nizu radnih grupa. Kako ove godine ILGA Europe slavi 15. obljetnicu  konferencija se  osvrnula na povijest europskog LGBTI pokreta te na izazove koji nas tek čekaju.
Na godišnjoj konferenciji usvojena je deklaracija o situaciji u Sjevernom Cipru koji je i dalje jedini teritorij u Europi gdje je obostrano voljan seksualni odnos između dvoje odraslih muškaraca i dalje kazneno djelo.
Ovogodišnja konferencija dobila je potporu predsjednika Italije, Giorgia Napolitana, te je bila pod pokriviteljstvom talijanskog Senata, zastupničkog doma talijanskog parlamenta, ministra za jednake mogućnosti te općine Torino.
Martin K.I. Christensen, supredsjedatelj ILGA Europe Izvršnog odbora rekao je: ‘veoma smo zadovoljni s količinom pozornosti koju je ILGA Europe godišnja koferencija dobila od talijanskih vlasti. Jedan od ciljeva godišnje konferencije bio je pomoći našim organizacijama članicama u zemlji domaćinu da se unaprijede prava LGBTI osoba. Nadamo se da će naša konferencija, prisutnost velikog broja aktivista i stručnjaka koji rade na ovom polju u Italiji u kombinaciji s velikom potporom koju su pokazale nacionalne i lokalne vlasti u Italiji rezultirati s konkretnim akcijama koje vode k poboljšanju prava LGBTI osoba u Italiji.’
Iako je Italija jedna od država osnivačica Europske unije i Vijeća Europe, kada su u pitanju prava LGBTI osoba, ostaje jedna od najmanje razvijenih zemalja u Europi što pokazuje karta Europe koju je ILGA Europe izradila s obzirom na stanje legislative u državama.
Tijekom godišnje konferencije, predstavnici organizacija koje su članice ILGA Europe izabrali su nove članove u Izvršni odbor ILGA Europe. Pet novih članova koji su izabrani za dvogodišnji mandat jesu:
• Louise Ashworth (Velika Britanija)
• Martin K.I. Christensen (Danska)
• Paulo Côrte-Real (Portugal)
• Sanja Juras (Hrvatska)
• Tanja Lehtoranta (Finska)

Björn van Roozendaal (Nizozemska) je izabran kao rezervni član Izvršnog odbora.
Ostalih pet članova Izvršnog odbora ILGA Europe kojima mandate traje još godinu dana jesu:
• Gabriela Calleja (Malta)
• Gregory Czarnecki (Poljska)
• Linda Freimane (Latvija)
• Kristian Ranđelović (Srbija)
• Pierre Serne (Francuska).
Na prvom sastanku ‘novog’ Izvršnog odbora izabrani su supredsjedatelji ILGA Europe Izvršnog odbora: Gabriela Calleja i Martin K.I.Christensen.
Ovogodišnja konferencija je organizirana u suradnji s organizacijskim odborom 15. godišnje konferencije ILGA Europe u Torinu. Godišnja konferencija ILGA Europe će se sljedeće godine održati u listipadu 2012. u Dublinu (Irska).
Sanja Juras
koordinatorica Kontre
Edo Bulić
koordinator Iskoraka