U Zagrebu, 19. listopada 2011.
SVIM MEDIJIMA

Poštovane /-i,
jučer su objavljeni u medijima podaci o fizičkom napadu na g. Jadranka Ključanina u Splitu. Prema medijskim napisima do napada je došlo nakon otvorenja jednog butika u Marmontovoj ulici. Nakon završetka ceremonije otvorenja okupljeni gosti preselili su se na Rivu u jedan kafić gdje je upriličen after party gdje se je i dogodio incident. Prema pisanju medija žrtvu homofobičnog napada, g. Jadranka Ključanina, napalo je nekoliko huligana s navijačkim obilježjima. Huligani su g. Ključanina gurnuli te je pri padu udario glavom o pod. Pri tom padu zadobio je ozljede glave.

Napadi motivirani mržnjom imaju za uzrok osjećaj opće nesigurnosti među pripadnicima manjina i visoko stigmatizirajući učinak. Učestalost napada na LGBT osobe o kojima izvještavaju mediji u posljednje vrijeme ukazuje i na potrebu efikasnijeg djelovanja represivnih organa – policije i državnog odvjetništva u takvim slučajevima.

Kako bismo potaknule/-i efikasniji rad policije i državnog odvjetništva, podnijeli smo kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja u ovom slučaju.
Tražimo od državnih institucija:
•    da pronađu i na odgovarajući način sankcioniraju počinitelje nasilnog napada;
•    uvedu strože sankcije za zločine iz mržnje prema svim društvenim skupinama;
•    od Državnog odvjetništva da u buduće vodi statistike o kaznenim djelima počinjenim iz mržnje;
•    od državnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnosti spolova da osude ovakav tip nasilja, te nadziru rad policije u ovom i drugim sličnim slučajevima.
•    da se uvede stalna edukacija policijskih službenika o zločinima iz mržnje na temelju seksualne orijentacije i bolja suradnja s nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava LGBT osoba.
Pozivamo sve osobe koje su doživjele nasilje ili diskriminaciju na temelju svoje spolne orijentacije ili rodnog identiteta da nam se jave na telefon: 098 238 308 ili e-mail pravnitim@kontra.hr za informacije o svojim pravima, te kako bismo im po želji osigurali odvjetnika/-cu da pokrene za njih odgovarajuće postupke.

Sanja Juras
koordinatorica Kontre

Edo Bulić
koordinator Iskoraka