Danas je Europski Parlament usvojio Rezoluciju o izvješću o napretku za 2010. godinu za Republiku Hrvatsku.

Europski parlament u Izvješću o Republici Hrvatskoj izražava „žaljenje zbog činjenice da su Sabor i Vlada propustili uključiti u Ustav bolju zaštitu manjinskih društvenih skupina, kao što je LGBT populacija, te načelo ekološke održivosti.“

Europski parlament „poziva vlasti da naprave korak naprijed i ustanove odgovarajuću klasifikaciju i definiciju zločina iz mržnje, osobito vezano za kaznena djela motivirana seksualnom orijentacijom, kulturnim ili etničkim identitetom.“

Nadalje, Europski Parlament “Pozdravlja napredak u implementaciji zakonodavstva vezano za zločine iz mržnje; ali upozorava da vlasti moraju rješavati odlučnije slučajeve prijetnji i netolerancije na temelju rase i seksualne orijentacije”.
 
Europski Parlament ovom Rezolucijom još je jednom pozvao Hrvatsku da osigura istinsku zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina i podsjetio da je zaštita prava svih manjina uvjet za pristupanje Europskoj uniji o kojem nije moguće pregovarati.

U svjetlu Rezolucije Europskog parlamenta podsjećamo da su Lezbijska grupa Kontra, Srpski demokratski forum i Bolja budućnost uputili radnoj skupini za izradu prijedloga Kaznenog zakona prijedlog amandmana kojima bi se uvele strože sankcije za zločine iz mržnje prema svim društvenim skupinama.

Također, od državnih institucija očekujemo da počnu dosljedno provoditi zakonske odredbe koje se tiču sankcioniranja zločina iz mržnje i  suzbijanja diskriminacije.

Tražimo da se uvede stalna edukacija policijskih službenika o zločinima iz mržnje na temelju seksualne orijentacije i bolja suradnja s nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava LGBT osoba.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,                                                                                                                

koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Edo Bulić,

koordinator Iskoraka