Partneri:
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (Ženska sekcija SSSH)

Suradnici:
ŠKUC LL, Slovenija

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je podržavanje i provedba EU i nacionalnih antidiskriminacijskih politika u području rada. Taj cilj slijedi politike Europske Unije (direktiva 2000/78/EC) i pridonosi provedbi pozitivnih mjera sukladno Acquis Communautaire u RH.

Specifični ciljevi projekta:
1. Ojačati kapacitete sindikata, poslodavaca i lokalne uprave za promicanje ravnopravnosti i borbu protiv diskriminacije LGBT osoba na radnom mjestu;
2. Ohrabriti sindikate i udruge poslodavaca u kreiranju ugovora i programa za promicanje ravnopravnosti i djelovanje u slučajevima diskriminacije LGBT osoba na radnom mjestu;

3. Informirati LGBT populaciju o njihovim pravima na radnom mjestu i dostupnim sustavima pomoći;
4. Potaknuti stvaranje pozitivnog ozračja kod opće populacije vezano za LGBT osobe i njihov položaj u radnoj sredini.

Ciljane skupine i krajnji korisnici:
Ciljane skupine su sindikati, poslodavci, predstavnici lokalne uprave. Krajnji korisnici su LGBT populacija i hrvatsko društvo u cjelini.

Očekivani rezultati:
* Uspostavljena suradnja između LGBT organizacija i lokalnih sindikata u suzbijanju diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu;
* Uspostavljen dijalog između LGBT udruga, sindikata, udruga poslodavaca i lokalne uprave na temu diskriminacije LGBT osoba;
* Kreiranje i potpisivanje tripartitnih deklaracija i/ili sporazuma za promicanje ravnopravnosti LGBT osoba na radnom mjestu;
* Poboljšanje sustava pružanja direktne pravne pomoći žrtvama diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu;
* Učinit ćemo dostupnim relevantne informacije za LGBT osobe o njihovim pravima na području rada, sustavima pravne pomoći i o tomu kako prijaviti diskriminaciju na radnom mjestu;
* LGBT populacija biti će potaknuta i ohrabrena za prijavljivanje diskriminacije i traženje pravne pomoći;
* Opća populacija dobiti će uvid u situaciju vezanu za diskriminaciju LGBT populacije na radnom mjestu i tržištu rada.

 

Publikacije izdane u sklopu projekta:

Vodič o radnim pravima za LGBT osobe

Ovaj je vodič prvenstveno namijenjen krajnjim korisnicima, osobama koje trpe ili su pretrpjele diskriminaciju temeljenu na spolnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, kako bi se upoznale s mogućnostima koje su im na raspolaganju radi zaštite njihovih prava.

 

 

 

NEVIDLJIVI RADNICI – kako zaštititi LGBT osobe na radnom mjestu
Priručnik za sindikaliste
Autorica: Jasna A. Petrović
PDF, 2.7MB, 72 stranice

Izvještaj o stanju ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina na radnom mjestu
PDF,  0.4MB, 23 stranice

 

 

 Projekt financira EU