Europski sud za ljudska prava jučer je donio odluku u slučaju Nikolai Alexeyev protiv Rusije. Sud je zaključio da je Rusija prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, jer je zabranila Pride manifestacije u Moskvi 2006., 2007. i 2008. godine.

Sud je u svojoj presudi naveo da takva zabrana krši pravo na javno okupljanje. Također je presudio da su Moskovske vlasti protuzakonito diskriminirale aktivista Nikolaya Aleksandrovicha Alekseyeva i organizatore pride događajana temelju seksualne orijentacije.

 Europski sud je ocijenio odluku vlasti Moskve o zabrani Pride događaja kao homofobiju zamaskiranu u neuvjerljive argumente o javnom redu. Sud je poslao jasnu poruku Ruskim vlastima da ne mogu zabranjivati mirna okupljanja na temelju seksualne orijentacije sudionika.

Nadalje, sud je ustvrdio da nema dvojbi vezano za „pravo pojedinaca/-ki da se otvoreno identificiraju kao gejevi, lezbijke ili pripadnici drugih seksualnih manjina i promiču svoja prava i slobode, a osobito da ostvaruju svoje pravo na mirno okupljanje.“

Sud je odlučio da je Rusija prekršila članak  11. (pravo na javno okupljanje), 13. (pravni lijek)  i 14. (zabrana diskriminacije) Europske konvencije o ljudskim pravima. Sud je naglasio da su uskrativši LGBT aktivistima pravo na mirno okupljanje i obrazlažući takvu odluku očito protuzakonitim pozivima na nasilje „vlasti aktivno podržale namjere osoba i organizacija koje su jasno i namjerno željele narušti mirno okupljanje kršeći javni red i zakon.“

Jučerašnja presuda Europskog suda je potvrda ranijeg slučaja Bączkowski i drugi protiv Poljske iz 2007. godine.
 
U svjetlu presuda Europskog suda za ljudska prava pozivamo nadležne institucije da sankcioniraju pozivanje na nasilje i diskriminaciju uoči i za vrijeme Pride manifestacija.
 
Ponavljamo zahtjev za zabranu održavanja „anti-gay
prosvjeda“ u organizaciji Hrvatske čiste stranke prava, kojim se pozivalo na nasilje i diskriminaciju i čiji su sudionici napadali sudionike Zagreb Pride-a posljednje dvije godine.
 
Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra