Zagreb, 16. studenog 2009.

Poštovane/i,
obraćamo Vam se vezano Prijedlog Zakona o radu s tekstom konačnog prijedloga zakona, izrađen od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, koji se nalazi se na dnevnom redu 15. sjednice Hrvatskog sabora.

Zabrinjavajuće je da je Prijedlog Zakona čiji je cilj upravo usklađivanje sa standardima Europske Unije, te je zbog toga i stavljen u hitni postupak, diskriminativan s obzirom na seksualnu orijentaciju, a time i protivan pozitivnom hrvatskom i međunarodnom zakonodavstvu.  

Tako se, primjerice u članku 65. Prijedloga Zakona, koji govori o pravu na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u svezi s težom bolesti ili smrću člana uže obitelji, uključujujći bračnog ili izvanbračnog partnera, ne navodi istospolni/-a partner/-ica. Budući da se radi o pravu koje radnik/-ica koristi u svrhu skrbi za bolesnu osobu, odnosno zbog smrti bliske osobe, nezamislivo je da takvo pravo nije dostupno u slučaju smrti ili oboljenja istospolnog partnera/-ice. S duge strane, u članku 141. st. 2. koji propisuje ograničenje biračkog prava u radničkom vijeću za članove upravnih i nadzornih organa poslodavaca i članove njihovih obitelji, ne propisuje se isto ograničenje i za njihove istospolne partnere, što bi moglo dovesti do slučajeva sukoba interesa.

Ukratko, iako je Zakon o istospolnim zajednicama usvjojem još 2003. godine predlagač zakona se ponaša kao da istospolne zajednice u hrvatskom društvu ne postoje, te ih ne spominje u dijelovima zakona koji s tiču određenih prava, ali ni u dijelovima koji imaju za svrhu sprečavanje sukoba interesa. Usvajanje ovakvog zakona značilo bi još jednom ozakonjivanje diskriminacije i donošenje zakona koji ne štiti prava građana i građanki, a podložan je zlouporabama.

Lezbijska grupa Kontra zajedno s Iskorakom- centrom za prava seksualnih i rodnih manjina i Ženskom mrežom Hrvatske uputila je apel nadležnim odborima Hrvatskog sabora, klubovima zastupnika te Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova da ulože amandmane kojima bi se odredbe iz navedenih članaka Prijedloga Zakona o radu izmijenile na način da više ne budu diskriminativne prema radnicima/-cama koji žive u istospolnim zajednicama, te uskladile sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom. Savez samostalnih sindikata Hrvatske podržao je također inicijativu za usvajanje amandmana koji bi ukinuli ovu vrstu diskriminacije.
 

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras,                             
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra                   

Bojana Genov, u.z.
koordinatorica Ženske mreže Hrvatske

Augustin Zonjić, u.z.
koordinator Iskoraka