22.10.2009. godine održana je akcija dijeljenja letaka u sklopu kampanje „Pravo na rad bez diskriminacije“ u Splitu na području Rive i užeg centra grada. Akcija je bila popraćena od strane lokalnih medija. Reakcije građana i građanki grada Splilta bile su neznatne i rijetke, bilo pozitivne bilo negativne. Aktivisti/-kinje Kontre i Iskoraka su nakon akcije posjetili/-e udrugu Domine, te ostavili dio materijala kampanje za daljnju distribuciju.