SVIM MEDIJIMA

Pozivamo vas na predstavljanje kampanje Pravo na rad bez diskriminacije, koju zajednički organiziraju Lezbijska grupa Kontra,Iskorak- centar za prava rodnih i seksualnih manjina i institut M.I.A., u četvrtak 15. listopada 2009. u 9.30h u prostorijamaCentra za ljudska prava, Kralja Držislava 6.
Udruge Iskorak i Kontra u suradnji s Institutom za mobilizaciju, intervenciju i akciju M.I.A. počele su projekt „Zajedno protivdiskriminacije na radnom mjestu“, financiran od strane Europske komisije. Cilj je projekta podržavanje i provedba EU-a inacionalnih antidiskriminacijskih politika u području rada. U sklopu projekta osmišljena je kampanja „Pravo na rad bez diskriminacije“,koju ćemo predstaviti. 

Fotografije koje su nastale u sklopu kampanje prikazuju različita radna mjesta (banka, zubarska ordinacija, trgovina, kafić, škola, kazalište, itd.), a sastavni su dio plakata, rokovnika i kalendara kampanje.  Naljepnice za jumbo plakate sa natpisima „Ne zapošljavamo pedere“ i „Ne zapošljavamo lezbe“, koje su postavljene naknadno, ukazuju na homofobiju prisutnu kod velikog broja poslodavaca u Hrvatskoj. Originalna ideja kampanje bile su fotografije LGB osoba na različitim radnim mjestima koje bi promovirale pravo na rad. Nažalost, zbog straha od diskriminacije unutar LGB populacije, nismo bile/-i u mogućnosti pronaći dovoljan broj osoba koje bi pozirale za fotografije sa svojim imenom i zanimanjem.

Na press konferenciji će govoriti:

1.Sanja Juras, Lezbijska grupa Kontra
2.Augustin Zonjić, Iskorak – centar za prava seksualnih i rodnih manjina
3.Erol Akdag, izaslanik Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,koordinatorica Lezbijske grupe Kontra                                

Augustin Zonjić,koordinator Iskoraka