Partneri:
    1. Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina
    2. M.I.A. – Institut za mobilizaciju, intervenciju i akciju

Cilj projekta:
    Opći cilj projekta je podržavanje i provedba EU i nacionalnih antidiskriminacijskih politika u području rada. Taj cilj slijedi politike Europske Unije (direktiva 2000/78/EC) i pridonosi provedbi pozitivnih mjera sukladno Acquis Communautaire u RH.

Specifični ciljevi projekta:
   1. Ojačati kapacitete sindikalnih povjerenika/-ca najjače 3 sindikalne središnjice na nacionalnoj razini za rješavanje slučajeva diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji zaposlenika i rad na poboljšanju radnih uvjeta za LGB populaciju;
   2. Informirati LGB populaciju o njihovim pravima na tržištu rada i dostupnim sustavima pomoći;
   3. Potaknuti stvaranje pozitivnog ozračja kod opće populacije vezano za LGB populaciju i njihov položaj u radnoj zajednici.

Ciljane skupine i krajnji korisnici:
Ciljana skupina su sindikalni povjerenici/-e. Krajnji korisnici su LGB populacija i hrvatsko društvo u cjelini.

Očekivani rezultati:
    * 220 sindikalnih povjerenika/-ca educirano za pružanje podrške LGB radnicima/-cama vezano za diskriminaciju na radnom mjestu
    * Uspostavljen sustav podrške protiv diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji na radnom mjestu;
    * Otvoreno novo poglavlje aktivnosti sindikalnih središnjica;
    * Učinit ćemo dostupnim relevantne informacije za LGB osobe o njihovim pravima na području rada, sustavima pravne pomoći i o tomu kako prijaviti diskriminaciju na radnom mjestu;
    * LGB populacija biti će potaknuta i ohrabrena za prijavljivanje diskriminacije i traženje pravne pomoći;
    * Opća populacija dobiti će uvid u situaciju vezanu za diskriminaciju LGB populacije na radnom mjestu i tržištu rada, zahvaljujući intenzivnim javnim aktivnostima i medijskom praćenju implementacije projekta.  


Publikacije izdane u sklopu projekta:

Vodič za poslodavce o LGB pravima
Vodič za sindikate o LGB pravima
Vodič o pravima za LGB radnike


Donator projekta: Europska komisija