20.11.–6.12.

Mjesto događanja: Galerija SC
Radno vrijeme Galerije SC: radnim danom od 10 do 20 sati i subotom od 10 do 13 sati

HELENA JANEČIĆ „SNAŠE“

Just another lesbian couple
„Otvorenija definicija ženske seksualne subjektivnosti i prirode lezbijske želje, omogućit će nam da prošlost sagledamo bogatijom, ali će nam također pružiti mogućnost da pojmimo kompleksne niti koje spajaju javni aktivizam žena i njihove privatne želje.“

"Želim istaknuti da lezbijstvo može postojati svuda bez da ga se spominje.“

Martha Vicinus, „Lezbijski subjekti“

Prije gotovo trideset godina, pionirka lezbijske povijesti Blanche Weisen Cook pisala je o “povijesnom negiranju lezbijstva, koje dolazi uz trajno nepriznavanje raznovrsnosti i intenziteta ženskih emocionalnih i erotskih iskustava“, no od tada je lezbijka postala priznati subjekt te – kako prije jednog desetljeća pita Martha Vicinus ¬– „ona postoji, ali kako bismo definirali njezinu povijest, koga bismo u nju uključili, i kada je ta povijest započela?“ Pita stoga što tvrdi da lezbijska pitanja nisu tek „marginalna preokupacija lezbijki“, nego su od presudne važnosti za razumijevanje žena: „lezbijsko nikada ne izostaje iz bilo koje definicije žene“.

Istraživanja feminističkih i lezbijskih studija otvorila su put sagledavanju lezbijske seksualnosti unutar povijesnog kontinuiteta ženskog seksualnog ponašanja te potvrdila lezbijsko kao „unutarnji dio moderne, zapadne seksualne imaginarnosti“, no već desetljećima i radovi umjetnica postavljaju izravna pitanja, stvarajući nove predodžbe o pojmovima queer ženskosti te istražuju strategije samopredstavljanja.

Serija slika Helene Janečić zanimljiva je upravo iz aspekta lezbijskog aktivizma jer nudi predodžbu intimnog, seksualnog odnosa dviju žena, ali žena čiji se prikaz temelji na izmišljavanju svakodnevice koja pripada prošlosti, no koja nije povijesno zabilježena i nije dio kolektivne memorije. Realističkim prikazima situacija iz svakodnevice žena u Slavoniji, u ruralnom miljeu nekog prošlog vremena, ali žena koje su evidentno homoseksualke jer su prikazane u činu erotske konzumacije, autorica ukazuje na nepostojanje i neistraženost lokalne povijesti lezbijstva. Istodobno, rad iz aspekta osobnog, autobiografog iskazivanja pokazuje fikcionalizaciju kao jedinu mogućnost u predočavanju te povijesti, neskriveno pokazujući žudnju za njezinim idealiziranim rekreiranjem.

Povijesna svakodnevica je ovdje redizajnirana u pastoralni lezbijski raj, a proizvedena je reinterpretiranjem motiva insceniranih žanr-prizora nastalih igranjem uloga neimenovanih, nepoznatih žena neispisane povijesti. Pri tome je njihov specifičan queer look, kao odrednica identiteta subjekata oslikovljene fantazije o povratku prirodi i slobodnoj, nesputanoj ženskoj seksualnosti nastao kroz spoj suvremenog tijela i društvenog miljea povijesno udaljene, etnografski lokalizirane svakodnevice.

Upravo namjernim iznevjeravanjem očekivanja da je lezbijka subjekt koji je zahvaljujući samo-identifikaciji stereotipno prepoznatljiva, Helenina serija slika „Snaše“, kao i njezin već prethodno realiziran umjetnički projekt „Helenin pekmez“, nastoje redefinirati uobičajeni pogled. Pogled na svakodnevni život povijesnih homoseksualki, koje zajedno uživaju u spravljanju pekmeza, pripremanju kolača, berbi šljiva, druženju s prijateljicama, iskazan je jednako povijesnim jezikom slikarstva, a pogled je suvremene homoseksualne žene koju u umjetničkom djelovanju zanima aktivizam, no prije svega dimenzija osobnog. I serija slika, za koju poziraju Helena i Tanja, i pekmez kojeg Helena sama spravlja, stoga su ujedno i intimna posveta ljubavi i iskaz potvrde osobnoga stava.

Ana-Marija Koljanin

Helena Janečić rođena je 1979. u Osijeku. 2003. diplomirala je slikarstvo na američkom Sveučilištu Furman, Greenville, South Carolina. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi.