SVIM MEDIJIMA

03.srpnja 2008. 

Poštovani,

obraćamo Vam se kako bismo reagirali na najave iz Vlade RH da će postaviti amandmane na prijedlog Zakona o suzbijanju diskriminacije prije njegova usvajanja u Hrvatskom saboru.

Jedina pozitivna najava od strane Vlade jest odustajanje od izbacivanja spolne orijentacije i rodnog identiteta iz prijedloga zakona.

Međutim, zabrinjavajuće je da se drugi amandmani Vlade na taj prijedlog zakona ne odnose na poboljšanje postojećih mjera, već na ograničavanje i uskratu prava žrtava diskriminacije.

Tako se navodi da će u se u čl. 15. dodati obvezu Pučkom pravobranitelju da u izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka, među socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva, mora obaviti konzultacije sa vjerskim zajednicama. Ističemo kako formulacija članka 15. treba biti tako sačinjena da je Pučki pravobranitelj obvezan obaviti konzultacije sa vjerskim zajednicama samo ako je riječ o diskriminaciji po osnovi vjere. Neprihvatljivo bi bilo svako mješanje vjerskih zajednica u pravni meritum drugih oblika diskriminacije.

Nadalje, spomenuto je kako se diskriminacijom neće smatrati pronošenje bilo kakvog oblika dogme, uključujući i one vjerske. Skrećemo pozornost na činjenicu da dogma može biti i fašizam kao i drugi oblici pronošenja netrpeljivosti prema osobama zbog kakve njihove razlike. Takva odredba našla bi se u izravnoj suprotnosti sa odredbama drugih pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj. Naime, u čl. 174. st. 3. Kaznenog zakona zabranjeno je pronošenje netrpeljivosti prema građanima po bilo kakvoj osnovi i kažnjivo zatvorom u trajanju od tri mjeseca do tri godine. Čak i Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u čl. 3. st. 1. navodi da vjerska zajednica u promicanju vjere i drugom svom djelovanju ne smije širiti netrpeljivost i predrasude prema drugim vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima ili drugim građanima. Stoga je apsolutno nezakonito i protivno načelima zaštite ljudskih prava, osloboditi od odgovornosti za diskriminaciju one aktere koji promicanjem kakve dogme šire netrpeljivost i predrasude prema građanima zbog njihove različitosti.

U pogledu odgovornosti za poticanje na diskriminaciju, najavljeno je da će Vlada RH uložiti amandman kojim se poticanje na diskriminaciju smatra diskriminacijom samo ako je počinjeno s izravnom namjerom. Takva odredba u suprotnosti je sa odredbom iz Direktive Vijeća Europe br. 2000/43/EC o primjeni načela jednakog tretmana bez obzira na rasno ili etničko podrijetlo. Naime, spomenuta Direktiva jasno propisuje da se poticanje na diskriminaciju smatra diskriminacijom i da izravna namjera u takvim slučajevima ne mora biti dokazana. Primjena zakona koji se protivi temeljnim odredbama ove Direktive svakako će otvoriti put prema tužbama protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Stoga tražimo od Vlade RH da odustane od inicijative da se na navedeni način mijenja postojeći tekst prijedloga Zakona o suzbijanju diskriminacije. Izražavamo nezadovoljstvo što se na netransparentan način mijenja osnovni tekst prijedloga toga Zakona, nakon što je on prošao široku javnu i stručnu raspravu, što je usvojen od strane matičnih odbora Hrvatskog sabora i što je Hrvatski sabor o njemu zaključio raspravu još 28. svibnja 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske trebala je zakon povući iz procedure radi daljnje dorade i uputiti ga u treće čitanje, a predsjednik Hrvatskog sabora trebao je slijediti odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora. Ovako je hrvatska javnost zakinuta za pravo na participaciju u donošenju zakonskih akata, dok su vladajuće strukture pokazale svoju krajnju političku slabost pred velikodostojnicima Katoličke crkve na  štetu građana i građanki Republike Hrvatske.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,

koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Grđan,

koordinator Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina

Bojana  Genov,

koordinatorica Ženske mreže Hrvatske