Slijedom godišnjeg seminara Žene i politika kojeg Ženska infoteka organizira već dvanaest godina, dvije od ovogodišnjih sudionica posjetiti će nas u Zagreb i održati javna predavanja. Riječ je o eminentnim feministkinjama, znanstvenicama i aktivistkinjama, Niri Yuval Davies (Izrael/UK) i Luz Mendez (Guetemala).
 
Nira Yuval Davies, teoretičarka čije su teme uglavnom vezane uz odnos roda i nacionalizma, problemima ljudskih prava, intersekcionalnosti, o čemu je napisala više knjiga i brojne tekstove. Njezina najutjecajnija knjiga Rod i nacija prevedena je u nas i objavljena u izdanju Ženske infoteke. Redovna je profesorica na University of East London.
 
Luz Mendez, koordinatorica je konzorcijuma ženskih organizacija Guatemale te članica Nacionalnog savjeta za implementaciju mirovnih ugovora Guatemale. Autorica je brojnih tekstova a teme su joj uglavnom vezane uz pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja.
 
Zahvaljujući suradnji s Fakultetom političkih znanosti, oba predavanja nakon kojih će biti i diskusija, održati će se:
 
19. 05. 2008 na u prostorijama fakulteta  – Lepušićeva 6
 
Luz Mendez – u 10 sati
Tema njezina izlaganja je: Izazovi izgradnje mira u Gvatemali nakon sukoba
 
Nira Yuval Davies – u 18 sati
Tema njezina izlaganja je: Ljudska prava žena i feministička transverzalna politika Uz predavanje Gospođe Davies moći ćete i kupiti njezinu knjigu Rod i nacija po promotivnoj cijeni od 50 kn, a koju će vam autorica rado potpisati.