Europski sud za ljudska prava jučer, 21. sječnja donio je presudu u slučaju „E.B. protiv Francuske“ kada je navedeno da isključivanje osoba iz postupka za usvajanje djece zbog seksualne orijentacije predstavlja diskriminaciju i kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima.

E.B. je lezbijka i učiteljica koja od 1990. živi s partnericom. Ona je u veljači1998. popunila formular za usvajanje, koji je odbijen zbog njene seksualne orijentacije. U lipnju 2002. najviši administrativni sud u Francuskoj je potvrdio ovu odluku.
Do jučer je Francuska Republika dopuštala isključivanje lezbijki, gej muškaraca i biseksualnih osoba iz postupka usvajanja djece, ali će ovom odlukom Europskog suda za ljudska prava ta praksa biti prekinuta.
Nijedna osoba nema isključivo pravo na usvajanje djeteta, ali Europski sud je presudio da europske zemlje više ne mogu tolerirati isključivanje seksualnih manjina iz ovog procesa. Svaku osobu treba tretirati jednako na osnovu mjerila koja se primjenjuju na potencijalne roditelje. Seksualna orijentacija je u tom procesu nevažna i ne može se koristiti kao opravdanje za isključivanje osoba koje žele usvojiti djete. U najboljem je interesu djece u Europi i van nje da potencijalni roditelji ne budu odbijeni iz diskriminirajućih razloga.

Opširnije…