Ženska mreža Hrvatske u četvrtak 22. studenog u 11 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu organizira potpisivanje knjige žalbe upućene političkim strankama.
Knjigu žalbe potpisujemo radi nedovoljne zastupljenosti žena na kandidacijskim listama, nedovoljne pažnje posvećene ravnopravnosti spolova u programima stranaka, te nejasnih politika usmjerenih na zaustavljanje siromašenja žena i sve lošijeg položaja na tržištu rada.
Molimo vas da popratite ovu aktivnost u sklopu predizborne kampanje Ženske mreže Nema nevažnih izbora.