SVIM MEDIJIMA
Zagreb, 15. studeni 2007.

Poštovani/e,
obraćamo Vam se kako bismo Vas informirale/i da je Europska komisija objavila Izvješće o napretku Republike Hrvatske za 2007. godinu. U poglavlju 2.2. o ljudskim pravima i zaštiti manjina istaknuto je kako je Republika Hrvatska učnila ograničen napredak u području anti-diskriminacijskih politika. Napominje se kako nacionalni strateški i akcijski plan prevencije svih oblika diskriminacije još nije usvojen i kako razina od zaštite od diskriminacije u praksi i sudskom progonu i dalje nije u skladu sa standardima Europske unije. Istaknuto je i da država nije dovoljno odlučna u provedbi postojećeg anti-dskriminacijskog zakonodavstva te da su svega četiri slučaja zločina iz mržnje bila procesuirana sukladno odredbama Kaznenog zakona. Po prvi puta u Izvješću o napretku za Republiku Hrvatsku spominje se i to da se bilježe i homofobični incidenti te da je podrška žrtvama diskriminacije na margini.
Pravni tim Iskoraka i Kontre izražava zadovoljstvo ovakvim Izvješćem o napretku Republike Hrvatske u 2007. godini po pitanju zaštite od diskriminacije i pojavnosti homofobije koje je u skladu sa stvarnim pokazateljima funkcionalnosti države u borbi protiv zločina iz mržnje i homofobije. Ističemo da je dana 02. studenog 2007. godine Vlada RH usvojila Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine u kojem se apsolutno neadekvatno pristupa zaštiti spolnih i rodnih manjina od diskriminacije. Iako je Ured za ljudska prava Vlade RH dobio primjedbe naših organizacija na Nacionalni program, one nisu usvojene, kao da je Vlada stekla dojam da je u pogledu zaštite prava spolnih manjina značajno napredovala. Suprotno tome, Europska komisija bilježi homofobične incidente i nedostatak odlučnosti države da se bori s problemom diskriminacije.
Čini nam se kako je Vlada RH upravo donošenjem posebnog Zakona o suzbijanju svih oblika diskriminacije željela zadovoljiti kriterij potrebe za usvajanjem nacionalnog strateškog i akcijskog plana da bi izbjegla kritike Europske komisije. Međutim, Europska komisija jasno ističe da se postojeći propisi zaštite od diskriminacije ne provode u zadovoljavajućoj mjeri, dakle donošenjem novih propisa Vlada RH samo želi zamazati oči hrvatskoj i međunarodnoj javnosti.
Nasilje prema pripadnicima spolnih i rodnih manjina, diskriminacija na svim razinama ljudskih prava, posebice negiranje prava istospolnih parova, govor mržnje, neadekvato postupanje policije i pravosuđa, samo su neki od svakodnevnih primjera o niskoj razini funkcionalnosti države po pitanju zaštite od diskriminacije.
Izražavamo nadu da će poruka Europske komisije Republici Hrvatskoj kroz Izvješće o napretku za ovu godinu biti ozbiljno shvaćena i da će napokon započeti procesi harmonizacije provedbenih mehanizama u zadovoljavajućem smjeru. U suprotnom se Republika Hrvatska može svrstati u kategoriju zemalja kod kojih se najgore kvalitete shvaćaju kao najbolje moguće.

Srdačan pozdrav,
Kristijan Grđan,
koordinator Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra