Poštovane/i,

obraćamo vam se vezano za napise u medijima o izjavama zastupnica HDZ-a Ivane Sučec- Trakoščanec za vrijeme rasprave o naknadma za rodilje, te zastupnice Zdenke Babić-Petričević za vrijeme rasprave o udomiteljstvu.

Naime, zastupnica Ivana Sučec-Trakoščanec izjavila je da je „na strani onih koji smatraju da svaka žena vrijedi onoliko koliko djece rodi”, dok je zastupnica Zdenka Babić-Petričević rekla da zastupnica Milanka Opačić „nema što raspravljati o toj temi jer nije majka“.
Svođenje žene isključivo na ulogu majke je diskriminativno i omalovažavajuće. Žene imaju pravo slobodno odlučivati koliko i da li će imati djecu, što im je zajamčeno međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava.
Izjave HDZ-ovih zastupnica su protuzakonite. Protivne su Zakonu o ravnopravnosti spolova koji brani diskriminaciju po osnovu obiteljskog statusa. Također su u suprotnosti s Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova koju je Vlada na čelu s HDZ-om izradila i Sabor izglasao u ovom mandatu.

Tražimo:

• Od HDZ-a da zastupnice Ivanu Sučec-Trakoščanec i Zdenku Babić-Petričević maknu s kandidacijskih lista za predstojeće izbore

• Od predsjednika Sabora da u slučajevima iznošenja omalovažavajućih i diskriminativnih stavova prema pripadnicama/cima određenih društvenih skupina izriče opomene zastupnicima, te im oduzima riječ

S poštovanjem,

Sanja Juras i Bojana Genov

Za Žensku mrežu Hrvatske