LORI je u sklopu Kampanje Obitelj bez predrasuda kreirala posebnu web stranicu www.obitelj-bez-predrasuda.info. Stranica nudi informacije o tematici prihvaćenosti homo/biseksualnih, transrodnih i transeksualnih osoba u obitelji, uz informacije o kampanji, njezinim aktivnostima i rezultatima.
Iako je stranica na poseban način namijenjena pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina te njihovim roditeljima i ostalim clanovima/cama obitelji, sadržaj stranice usmjeren je na sveukupnu javnost.

Uz tematiku važnosti prihvaćenosti osoba u obitelji, stranica sadrži dodatne blokove interaktivnog karaktera: dio za roditelje i dio za LGBTIQ osobe. Dio namijenjen roditeljima/skrbnicima odnosno obitelji LGBTIQ osoba otvara prostor gdje se oni mogu obratiti s pitanjima, problemima, sugestijama te podijeliti svoja razmišljanja (što u društvu, zbog homofobične sredine, nemaju mogućnosti). Osim roditeljima, dijeljenje iskustava i postavljanje pitanja o temi prihvaćenosti u obitelji, pružanje podrške i savjeta omogućeno je i za same pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina. Na stranici će se objavljivati i pisma/poruke LGBTIQ osoba roditeljima/skrbnicima/obitelji kao i njihova iskustva s coming out-om.

Putem edukativnog i interaktivnog sadržaja stranice, želja nam je doprinijeti razvijanju komunikacije izmedju LGBTIQ osoba i njihovih roditelja/skrbnika, smanjenju diskriminacije, stigmatizacije, te verbalnog i fizičkog nasilja u obitelji, utjecati na osnaženje samih LGBTIQ osoba, te povećati prihvaćanje LGBTQ osoba u obitelji.

Stranica sadrži sljedeće teme:

Važnost coming out-a, njegove faze i sl., s posebnom pažnjom posvećenom članovima/cama obitelji LGBTQ osoba

Problematika nasilja i diskriminacije LGBT osoba, naročito u obitelji

Stereotipi i predrasude prema seksualnim i rodnim manjinama

Razvoj samoprihvaćanja; kako za same osobe tako i za članove/ice obitelji

Objektivne informacije o LGBTIQ tematici, pokretu i stanju ljudskih prava

Osim informativnog dijela, putem stranice možete:
(za pripadnike/ce seksualnih i rodnih manjina):

ispuniti upitnik o prihvaćenosti u obitelji (za pripadnike/ce seksualnih i rodnih manjina)

poslati nam svoja razmišljanja na temu: Što biste poručili roditeljima? (za Otvoreno pismo)

poslati nam svoje iskustvo otkrivanja seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta u obitelji (coming out)

pridružiti nam se u realiziranju aktivnosti Kampanje

(za članove/ice obitelji pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina):

ispuniti upitnik o prihvaćanju vašeg djeteta ili člana/ice obitelji

podijeliti s nama svoja razmišljanja o ovoj tematici, vase osjećaje i misli te poslati nam svoje sugestije

obratiti nam se s pitanjima vezanim uz ovu tematiku

surađivati s nama u Kampanji

Pozivamo vas da posjetite stranicu i svojim doprinosom sudjelujete u njenom sadržaju!