Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije Pravni tim Iskoraka i Kontre i Ženska mreža Hrvatske organizirali su ispred katedrale u Zagrebu dijeljenje letaka «Nismo homofobični ali…» i letaka koji upozoravaju na širenje homofobije od strane Katoličke crkve. Leci su sadržavali homofobične izjave predstavnika Katoličke crkve i citate iz Programa katoličkog vjeronauka za osnovnu školu.
Cilj akcije bio je upozoriti građane i građanke Hrvatske i predstavnike institucija na homofobiju Katoličke crkve i govor mržnje kojim se predstavnici Katoličke crkve služe u javnosti.

Nažalost, ubrzo nakon početka akcije organizirane na Dan borbe protiv homofobije, doživjele/i smo homofobičan napad jednog od djelatnika Katoličke crkve. Naime čovjek koji nam se nije htio predstaviti, ali je rekao da radi u Katoličkoj crkvi, napao je prvo verbalno, a zatim i fizički aktiviste/ce koje/i su dijelili/e letke o ljudskim pravima homoseksualnih osoba i okupljene novinare i novinarke. Vikao je na aktiviste/ce da napuste prostor ispred katedrale, jer «to nije primjerno mjesto za to», misleći pritom na dijeljenje letaka o ljudskim pravima.

Smatramo da upravo ovaj napad na aktiviste/ce dobro pokazuje politiku Katoličke Crkve prema homoseksualnim osobama. Poruka da prostor ispred crkve nije primjeren za edukaciju o ljudskim pravima seksualnih manjina još jednom je potvrdio homofobične stavove Katoličke crkve.

Image

Image