Klub studenata Filozofskog fakulteta u ciklusu predavanja “Rod i identitet” organizira tribinu Muški studiji? De/konstrukcija muškosti i patrijarhata.
Tribina će se održati u utorak, 27. III. 2007. u 19:30h, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (dvorana A-101)
Gosti/šće:

BOBAN STOJANOVIć
mirovni i gej aktivist iz Beograda, urednik zbornika “Drugi – od patrijarhalne konstrukcije do alternativne politike”

Dr. sc. BILJANA KAšIć
jedna od osnivacica Centra za Ženske studije, profesorica “Feministicke teorije” i “Sociologije politike” na Sveučilištu u Zadru

HRVOJE JURIć
asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, urednik zbornika “Filozofija i rod”

Moderatorica tribine: ELVINA SEHIC