Lezbijska grupa Kontra je nevladina organizacija koja promovira ljudska prava lezbijki i biseksualnih žena. Osnovana je u ljeto 1997. godine u Zagrebu. Neke od naših članica bile su osnivačice prve lezbijske grupe u Hrvatskoj Lila Inicijative (1989), te članice Ligme (1992). Isto tako, pojedine članice Kontre osnivačice su Lezbijske organizacije LORI iz Rijeke. Kontra djeluje na feminističkim i antimilitarističkim principima, te se suprotstavlja svim oblicima diskriminacije. Grupa je registrirana 2002. godine.


O NAMA

Kontra smatra da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.
Zalaže se za iskorijenjivanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad lezbijkama, biseksualnim ženama te diskriminacije na osnovi ostalih seksualnih orijentacija, rodnog identiteta i rodnog izražavanja.
Kontra je članica Ženske mreže Hrvatske,  Koordinacije LGBTT grupa Hrvatske i ILGA-e Europe (International Lesbian and gay Association-Europe). Aktivno sudjeluje u različitim zajedničkim akcijama i inicijativama koje organiziraju LGBTIQ, ženske i mirovne grupe ili pojedinke/ci u Hrvatskoj i inozemstvu.  


MISIJA

 • podrška i osnaživanje lezbijki i biseksualnih žena u cilju prihvaćanja vlastitog identiteta
 • rad na postizanju društvene vidljivosti, tj. izlazak iz anonimnosti i izolacije u cilju  senzibiliziranja društva i smanjivanja homo/bi/transfobije
 • zalaganje za prava ostalih seksualnih/rodnih manjina (gay, biseksualne osobe, transrodne osobe, osobe sa interseksualnim karakteristikama te queer osobe)
 • promjene zakona kojima bi se izjednačila prava lezbijki i ostalih seksualnih/rodnih manjina s pravima heteroseksualnih osoba
 • suradnja s drugim lezbijskim i LGBTIQ grupama iz Hrvatske, zemalja bivše Jugoslavije i svijeta

        
AKTIVNOSTI

 • radionice, seminari, predavanja, tribine, izložbe, konferencije, književne i muzičke večeri, video projekcije, sportske aktivnosti, zabave, itd.
 • savjetovalilšte za lezbijke i biseksualne žene
 • istraživanja
 • educiranje o lezbijskim i ženskim pravima
 • izdavaštvo:  knjige, brošure,  fanzin,  naljepnice, majice
 • LezBib – lezbijska knjižnica i arhiv: knjige, časopisi, videoteka, INDOK centar
 • Pravni tim – lobiranje političkih stranaka i relevantnih državnih institucija u cilju zakonskih promjena i  uvažavanja lezbijskih prava kao osnovnih ljudskih prava
 • pružanje pravne pomoći
 • organiziranje javnih manifestacija u cilju povećanja lezbijske i LGBTIQ vidljivosti  u društvu
 • web stranica Kontre s informacijama i zanimljivostima: http://www.kontra.hr

    
    
DOSTIGNUĆA

 • pokrenuta prva lezbijska SOS i info telefonska linija i savjetovalište u Hrvatskoj (1997)
 • sudjelovanje u izgradnji mreže lezbijskih grupa zemalja bivše Jugoslavije (od 1997)
 • organiziranje većeg broja radionica, diskusija, tribina, sportskih aktivnosti  i video projekcija lezbijskih filmova (od 1998)
 • organiziranje izložbe fotografija domaćih autorica Lezbijska foto-ljestvica u Centru za ženske studije, Zagreb (1999)
 • organiziranje gostovanja međunarodne izložbe fotografija Lesbian ConneXion/s iz Amsterdama u galeriji CEKAO grada Zagreba (2000)
 • organiziranje skupa lezbijskih aktivistkinja (35 sudionica) s područja bivše Jugoslavije, u Rovinju (2001)
 • osnovana i za javnost otvorena prva lezbijska biblioteka u Hrvatskoj LezBib (2002)
 • izdana knjiga –  prijevod eseja Adrienne Rich Prisilna heteroseksualnost i lezbijska egzistencija (2002)
 • suosnivanje Koordinacije LGBTT grupa Hrvatske, zajedno s Iskorakom –grupom za promicanje i zaštitu različita seksualna opredjeljenja i Lori – Lezbijska organizacija Rijeka (2002)
 • osnovan Pravni tim Kontre i Iskoraka (2002)
 • organiziranje prvog Gay Pride u Hrvatskoj, u suradnji s Iskorakom (2002)
 • napisan Zakon o istospolnim zajednicama, lobiranje za isti (2002-2003)
 • organiziranje drugog Zagreb Pride-a, u suradnji s Iskorakom (2003)
 • sudjelovanje u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske (2003-2006)
 • organiziranje trećeg Zagreb Pride-a (2004)
 • lobiranjem Pravnog tima antidiskriminacijske odredbe uvedene su u Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radio televiziji, Zakon o promjenama zakona o radu,  Zakon o znanosti i visokom školstvu, Zakon o promjenama Kaznenog zakona (2002-2004)
 • sudjelovanje u organizaciji javnog skupa povodom 8. marta, kao članica Ženske mreže Hrvatske (2004 – 2006)
 • podrška feminističkoj grupi Epikriza u organizaciji četvrtog Zagreb Pride-a (2005)
 • sudjelovanje u Kampanji za ravnopravno sudjelovanje žena u tijelim odlučivanja, Ženska mreža Hrvatske (2005)
 • organiziranje “LGBT tjedna kulture” koji se sastojao od prikazivanje filmova i Sajma lezbijske književnosti (2005)
 • počinje sa radom pravna telefonska linija (2005)
 • Pravni tim sa Ženskom mrežom Hrvatske i Centrom za mirovne studije organizira okrugli stol "Uvođenje zločina iz mržnje u hrvatsko kazneno zakonodavstvo" (2005)
 • istraživanje o nasilju nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj (2005-2006)
 • napisan Zakon o registriranom partnerstvu koji ulazi u Saborsku proceduru (2005)
 • Zakon o registriranom partnertsvu prihvaćen od Saborskog odbora za ravnopravnost spolova (2006)
 • publiciranje godišnjih Izvještaja o stanju prava seksualnih i rodnih manjina  u RH (2002-2006)
 • lobiranje za uvođenje seksualnog odgoja u hrvatske školske curriculume, zajedno sa Ženskom mrežom Hrvatske (2005-2006)
 • publicirana 3 izdanja LGBT priručnika za korištenje antidiskriminacijskih odredbi i zakona RH (2004-2006)
 • u Kazneni zakon uveden je zločin iz mržnje (2006)
 • organiziranje okruglog stola sa aktivistkinjama/ima s područja bivše Jugoslavije na temu nasilja nad LGB osobama (2006)
 • publicirani rezultati istraživanja Nasilje nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj, na hrvatskom i engleskom jeziku (2006)
 • podrška organiziranju Internacionala Pride-a 2006-Živjeti slobodno: okrugli stol, povorka ponosa, izložba… (2006)