Autor: admin

IZMJENE ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU KRŠE LJUDSKA PRAVA DJECE

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta krajem prošlog tjedna uputilo je u javnu raspravu izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Članak 27. će biti nadopunjen na sljedeći način: »Ako dijelovi međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula prema mišljenju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje imaju uključenu istaknutu odgojnu dimenziju u smislu utjecaja na osobnu izgradnju i usvajanje stavova, vrijednosti i izbora ponašanja, isti se kurikulom utvrđuju izbornim sadržajem, pri čemu se može odrediti alternativni modul izbornom dijelu kurikula. Učenici i njihovi roditelji mogu odabrati onaj koji je u skladu s njihovim odgojnim pristupom...

Pročitajte više

NOVI PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI DISKRIMINIRA ISTOSPOLNE PAROVE

U petak, 15.srpnja 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je putem e-savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi dodaje se odredba kojom se proširuje krug osoba kojima može biti priznato pravo na status njegovatelja, na način da se to pravo može priznati i bračnom ili izvanbračnom drugu osobe s invaliditetom. Međutim, u Nacrtu nije navedeno da se to pravo priznaje i životnim partnerima, odnosno neformalnim životnim partnerima. Takav postupak Ministarstva predstavlja diskriminaciju životnih i neformalnih životnih...

Pročitajte više

Novi prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi diskriminira istospolne parove

U petak, 15.srpnja 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je putem e-savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi dodaje se odredba kojom se proširuje krug osoba kojima može biti priznato pravo na status njegovatelja, na način da se to pravo može priznati i bračnom ili izvanbračnom drugu osobe s invaliditetom. Međutim, u Nacrtu nije navedeno da se to pravo priznaje i životnim partnerima, odnosno neformalnim životnim partnerima. Takav postupak Ministarstva predstavlja diskriminaciju životnih i neformalnih životnih...

Pročitajte više

Reakcija povodom najave imenovanja Blaženke Divjak za ministricu obrazovanja

Premijer Andrej Plenković najavio je putem medija imenovanje Blaženke Divjak s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu za ministricu znanosti, obrazovanja i sporta. Ovim putem podsjećamo javnost na sramotno i protuzakonito postupanje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu u slučaju diskriminacije asistenta Daria Krešića u kojem je Blaženka Divjak sudjelovala kao članica Uprave Fakulteta i prodekanica. Naime, Dario Krešić podnio je 2010. g. Protiv Fakulteta organizacije i informatike tužbu zbog diskriminacije koju je trpio zbog svoje spolne orijentacije. Općinski sud u Varaždinu je u srpnju 2012.g. donio pozitivnu presudu u slučaju diskriminacije na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu...

Pročitajte više

REAKCIJA POVODOM NAJAVE IMENOVANJA BLAŽENKE DIVJAK ZA MINISTRICU OBRAZOVANJA

Premijer Andrej Plenković najavio je putem medija imenovanje Blaženke Divjak s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu za ministricu znanosti, obrazovanja i sporta. Ovim putem podsjećamo javnost na sramotno i protuzakonito postupanje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu u slučaju diskriminacije asistenta Daria Krešića u kojem je Blaženka Divjak sudjelovala kao članica Uprave Fakulteta i prodekanica. Naime, Dario Krešić podnio je 2010. g. Protiv Fakulteta organizacije i informatike tužbu zbog diskriminacije koju je trpio zbog svoje spolne orijentacije. Općinski sud u Varaždinu je u srpnju 2012.g. donio pozitivnu presudu u slučaju diskriminacije na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu...

Pročitajte više

SAVJETOVALIŠTE

Za lezbijke i biseksualne žene
Telefonsko savjetovanje:
radnim danom: 10 – 14h
098/238 308
E-mail savjetovanje:
svakim radnim danom
kontra@kontra.hr

Pravna pomoć

LGBT Pravni tim Kontre
098 238 308
pravnitim@kontra.hr

LeZbib

Radno vrijeme: radnim danom od 11-16h.
098/238 308
kontra@kontra.hr
Katalog knjiga
Katalog filmova