Zločin iz mržnje je svako kazneno djelo počinjeno prema pojedincu i zbog njegove/njezine spolne orijentacije ili rodnog identiteta.

Pravo na život bez diskriminacije i pravo na život bez nasilja ubrajaju se u osnovna ljudska prava. Preporuka Vijeća Europe CM/Rec(2010)5 zemljama članicama o mjerema za suzbijanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta, propisuje da sve zemlje članice trebaju osigurati učinkovitu, brzu i nepristranu istragu zločina iz mržnje.

Zahvaljujući Kontrinom zagovaranju i suradnji s organizacijama za zaštitu prava pripadnika/-ca nacionalnih manjina definicija zločina iz mržnje uvedena je u Kazneni zakon 2006. godine te je poboljšana 2011. godine.

Zločin iz mržnje tretira se kao otegotna okolnost osim kod sljedećih kaznenih djela kod kojih je uveden kao posebni kvalificirani oblik:

Tjelesna ozljeda, Članak 117.
Teška tjelesna ozljeda, Članak 118.
Osobito teška tjelesna ozljeda, Članak 119.
Prisila, Članak 138.
Prijetnja, Članak 139.
Teška kaznena djela protiv spolne slobode, Članak 154.
Izazivanje nereda, Članak 324.
Javno poticanje na nasilje i mržnju, Članak 325.
Teško ubojstvo,  Članak 111.
Sakaćenje ženskih spolnih organa, Članak 116.

Lezbijska grupa Kontra pruža besplatnu pravnu pomoć LGBT osobama koje su doživjele nasilje zbog svoje spolne orijentacije ili rodnog identiteta. Redovito provodimo edukaciju na Policijskoj akademiji vezano za zločine iz mržnje nad LGBT osobama.