Europski parlament danas je usvajanjem rezolucije o pravima interseksualnih osoba postavio jasan standard za zaštitu tjelesnog integriteta i ljudskih prava interseksualnih osoba. Rezolucija Europskog parlamenta nadopunjava važnu rezuluciju Vijeća Europe o pravima interseksualnih osoba “Promicanje ljudskih prava i eliminacija diskriminacije nad interseksualnim osobama” iz 2017. godine.
U ovoj rezoluciji Europski parlament “snažno osuđuje tretmane i operacije za normalizaciju spola” i potiče države članice da usvoje zakone koji štite tjelesni integritet interseksualnih osoba “što prije”. Također potvrđuje da su interseksualne osobe “izložene višestrukom nasilju i diskriminaciji u Europskoj uniji” i poziva Europsku komisiju i države članice da predlože zakone koji će adresirati te probleme.