Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poslala je skandaloznu i sramotnu izjavu Predsjednici Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskoga sabora i saborskim zastupnicima, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti u kojoj se određuje protiv usvajanja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji navodeći da se “dijelovi Konvencije temelje na rodnoj ideologiji”. Nadalje, u izjavi se navodi da takva Konvencija nije u skladu sa tradicijom i identitetom hrvatskog naroda.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala bi težiti društvu znanja i znanosti, odnosno kritičkom promišljanju stvarnosti, nikako utvrđivanju tradicije, osobito ne lažne, a još manje promicanju novokomponiranog vjerskog fundamentalizma uvezenog iz SAD-a.

«Rodna ideologija» nije znanstveni termin već fraza koju koriste vjerski fundamentalisti koji se zalažu protiv zaštite ljudskih prava žena. Ništa slično se nikada nije nalazilo ni u tradiciji ni identitetu hrvatskog naroda, već se radi o uvoznom fundamentalizmu koji proizvode velike vjerske organizacije u zapadnim zemljama, osobito SAD-u i prenose putem organizacija poput «U ime obitelji» «Ordo Iuris» i sličnih u manje zemlje poput Hrvatske.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svrstala se ovom izjavom uz vjerske fundamentaliste, a protiv prava žena. Zastupajući radikalne stavove fundamentalista, umjesto da temelji svoj stav na činjenicama i znanstvenim istinama takva institucija gubi u potpunosti svoj kredibilitet i svrhu.

Tražimo Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti da cjelokupnoj javnosti, kao i institucijama kojima se obraćaju izlože na kojim znanstvenim činjenicama ili istraživanjima temelje svoj stav i zahtjeve prema institucijama. Takvo obrazloženje je minimum odgovornosti prema javnosti, jedne institucije čija je misija razvoj znanosti.

Sanja Juras,
za Lezbijsku grupu Kontra

Bojana Genov,
za Žensku mrežu Hrvatske

Index: Pametno, Ženska mreža i Kontra osudili HAZU zbog Istanbulske konvencije

Jutarnji: Kontra: HAZU stao uz vjerske fundamentaliste, a protiv žena

Slobodna Dalmacija: Nakon žestokih reakcija, HAZU se ograđuje od izjave o Istanbulskoj konvenciji

HRT: Na Izjavu Znanstvenog vijeća HAZU-a uslijedile brojne reakcije

Lupiga: HAZU PROTIV ISTANBULSKE: “‘Rodna ideologija’ je stvar uvoznog fundamentalizma, a ne znanosti”