SVIM MEDIJIMA; 24.9.2014.
Poštovane/-i,
Vlada je izradila  Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona i uputila ga u saborsku proceduru. Prijedlog će sutra biti na prvom čitanju u Hrvatskom saboru. Vlada je unatoč brojnim upozorenjima civilnog društva propustila kroz nove izmjene Kaznenog zakona ispraviti veliku pogrešku koja je učinjena 2011. godine kada je posve ukinuo kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Primorani smo upozoriti javnost da će zbog takvog postupanja Vlade brojni nasilnici na ulicama Hrvatske ostati nesankcionirani. Zločini iz mržnje nad manjinskim društvenim skupinama – osobito pripiadnicima nacionalnih i etničkih manjina i LGBT osobama gorući su problem u hrvatskom društvu. Organizacije civilnog društva bilježe sve učestalije napade na pripadnike manjina.
Romske udruge tako bilježe organizirane napade kao što su napadi na Rome u Jelisavcu i Međimurju koji su se dogodili u posljednjih mjesec dana, dok LGBT udruge bilježe osobit porast nasilja nad pripiadnicima LGBT populacije u Splitu.

Slučajevi pozitivne prakse kažnjavanja nasilja iz mržnje iz prošlosti, kao što su sankcioniranje napada na gej muškarce Gorana Hadžića i Nevena Rauka u kojima su presude glasile upravo na nasilničko ponašanje iz mržnje, najbolje govore o važnosti ovog kaznenog djela koje je sada više ne postoji.

Jednako tako novi slučajevi iz prakse poput napada na LGBT aktivista iz Splita Antu Beusa pokazuju štetnost izostavljanja ovog kaznenog djela u sankcioniranju nasilja iz mržnje.  Grupa muškaraca fizički je napala g. Beusa i njegovog prijatelja u Splitu, nedaleko od zgrade u kojoj živi. Napadači su im prijetili da će ih ubiti, vrijeđali ih po osnovu spolne orijentacije i prijetili im da ne prijavljuju napad policiji. Ovo je samo jedan od brojnih napada na g. Beusa koji je kontinuirano napadan u kvartu u kojem živi i samo jedan od brojnih napada na LGBT osobe u Splitu. Policija nije podnijela kaznene prijave protiv svih šestero napadača već samo protiv dvojice upravo zbog nepostojanja kaznenog djela nasilničkog ponašanja u Kaznenom zakonu.

Napade iz mržnje na pripadnike manjinskih društvenih skupina izvršavaju najčešće planirano grupe napadača. U takvim slučajevima sudionici napada koji nisu izravno udarili ili zaprijetili žrtvi ostaju kazneno nesankcionirani. Također, žrtve koje zadobiju lakše ozljede često ne zatraže medicinsku pomoć odmah nakon napada i u tim slučajevima također nasilje ostaje kazneno nesankcionirano.

Propust zakonodavca  ostavio je građane bez zaštite od nasilničkog ponašanja, što je neprimjereno društvenoj opasnosti djela.

Zbog svega navedenog tražimo vraćanje kaznenog djela nasilničkog ponašanja u Kazneni zakon.

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras, Kontra

Ramiza Mehmedi, Bolja budućnost

Ljubo Manojlović, Srpski demokratski Forum