POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 

grupi podrške za LGBT osobe 

LGBT centar-Petrinjska 27

 Pozivamo vas na radionice koje će se održavati kontinuirano kroz 2013.godinu. Radionice će voditi psihologinje i aktivistkinje

Ideja je da se na radionicama bavimo sljedećim: upoznavanje, razvijanje komunikacijskih vještina, prihvaćanje vlastite seksualne orijentacije, razvijanje efikasnih mehanizama za suočavanje s društvenim predrasudama prema LGBT populaciji, razvijanje strategija za coming out te suočavanje s posljedicama istog, rad na kvaliteti partnerskih, obiteljskih i drugih interpersonalnih odnosa, nošenje s anksioznosti, depresivnosti, suočavanje sa stresom, kanaliziranje ljutnje, osnaživanje osobnih potencijala te učenje tehnika relaksacije.

Na radionicama se pruža siguran prostor te je osigurana anonimnost sudionika/ca.

Vidimo se,

LGBT centar Savjetovalište