Pišite svojim zastupnicama/-ima u Europskom parlamentu protiv diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta
Sljedeći tjedan članovi/-ce Europskog parlamenta (MEP) glasat će o izvještaju Ulrike Lunacek (Zeleni MEP, supresjedateljice LGBT Intergrupe pri Europskom Parlamentu), kojim se traži od Europske komisije usvajanje nove strategije protiv diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Znamo da Europski parlament raspravlja o EU strategiji u zaštiti ljudskih prava LGBT osoba u Europi. Hrvatska treba potporu Europske unije kako bi unaprijedila prava LGBT osoba u Hrvatskoj, što tražimo  od Europskog parlamenta.  
Tražite od svojih zastupnica/-ka u Europskom parlamentu da glasaju u korist izvještaja Ulrike Lunacek kako bi nove strategije protiv diskriminacije LGBT osoba bile prihvaćene.

Popis hrvatskih zastupnica/-ka u Europskom parlamentu:

Marino Baldini, SDP
Kontakt: marino.baldini@europarl.europa.eu; marinobaldinioffice@gmail.com

Biljana Borzan, SDP
Kontakt: biljana.borzan@europarl.europa.eu

Zdravka Bušić, HDZ
Kontakt: zdravka.busic@europarl.europa.eu

Ivana Maletić, HDZ
Kontakt: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Sandra Petrović Jakovina, SDP
Kontakt: sandra.petrovicjakovina@europarl.europa.eu

Tonino Picula, SDP
Kontakt: tonino.picula@europarl.europa.eu; tonino.picula-office@europarl.europa.eu

 Andrej Plenković, HDZ
Kontakt: andrej.plenkovic@europarl.europa.eu

Davor Ivo Stier, HDZ
Kontakt: davor.stier@europarl.europa.eu

Dubravka Šuica, HDZ
Kontakt: dubravka.suica@europarl.europa.eu

Ruža Tomašić, HSP AS
Kontakt: ruza.tomasic@europarl.europa.eu

Oleg Valjalo, SDP
Kontakt: oleg.valjalo@europarl.europa.eu

Nikola Vuljanić, HL
Kontakt: nikola.vuljanic@europarl.europa.eu