SVIM MEDIJIMA, 6. studenoga 2013.

Poštovane/-i,
obraćamo vam se kako bismo reagirali na postupanjedržavnih institucija vezano za referendum.
Za vrijeme javne rasprave članovi Vlade i vladajuće stranke u Hrvatskom saboru su kroz svoje izjave pokazali da su svjesni da se pitanja ljudskih prava nikada ne bi trebala odlučivati na referendumu, te da je upravo takvo pitanje koje želi inicijativa «U ime obitelji» staviti na referendum.
Međutim, ni Vlada, ni Hrvatski sabor, ni Ustavni sud nisu se službeno očitovali o tome da se ovdje radi o pitanju ljudskih prava.

Jučer u intervjuu za HRT Dnevnik premijer g. Zoran Milanović između ostaloga izjavio je «Ustav je jasan u tome što je dopušteno; dopušteno je sve. Svako referendumsko pitanje je po Ustavu dopušteno. Ovo će biti jedna ružna epizoda. Po prvi i zadnji puta da se ovakav referendum raspisuje.» Premijer je dalje izjavio: «Ići na silu u nekakvim aranžmanima s Ustavnim sudom, ignorirati potpise 700 000 građana s kojima sa ja ne slažem, to smatram da se ne radi.»  Premijer je također rekao da će osobno vjerojatno izaći na referendum i glasati protiv.
Upravo je u Hrvatskom saboru gđa. Ingrid Antičević-Marinović izjavila podršku raspisivanju referenduma, u ime vladajuće stranke SDP-a, napominjući da sada građani trebaju zaštiti ljudska prava.
Iz izjave premijera, kao i izjava drugih članova Vlade i vladajuće stranake u Hrvatskom saboru, vidljivo je da su svjesni da se ovdje radi o pitanju temeljnih ljudskih prava.
Međutim, u isto vrijeme državne institucije odbijaju postupati u skladu sa svojim ovlastima kako bi zaštitile ljudska prava od referenduma, te parcijalno tumače Ustav i izjašanjavaju se isključivo o procedurama, a izbjegavaju službeno očitovanje o sadržaju referenduma. Do sada se službeno o ustavnosti sadržaja referendumskog pitanja nisu očitovali ni Vlada, Hrvatski sabor ni Ustavni sud.
Pučka pravobraniteljica i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknule su u svom priopćenjuvezano za referendum kako bi odredba u Ustavu kojom bi se brak definirao kao zajednica žene i muškarca bila protivna člancima 3. i 14. Ustava, te bi predstavljala dovođenje izvanbračnih i istospolnih zajednica u nepovoljniji položaj.
Pravobraniteljice su u jučerašnjem priopćenju posebno naglasile potrebu sagledavanja ustavnog teksta kao cjeline, te podsjetile da se svaka ustavna odredba mora tumačiti u skladu s najvišim vrednotama ustavnog poretka koje su temelj za tumačenje samog Ustava.
Pravo na zaštitu obiteljskog života jedno je od temeljnih ljudskih prava, zajamčeno Ustavom i međunarodnim dokumentima. Dužnost državnih institucija je da štite ljudska prava svih svojih građana, osobito ljudska prava pripadnika manjina.
Ocjenjujemo dosadašnje postupanje državnih institucija vezano za ovo pitanje neodgovornim i opasnim.
Još jednom apeliramo na Hrvatski sabor da ne raspiše referendum koji zadire u područje ljudskih prava, odnosno da uputi Ustavnom sudu pitanje vezano za ustavnost sadržaja referendumskog pitanja.

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras, koordinatorica Kontre

Ljubica Lipanović, koordinatorica Rišpeta

Biserka Momčinović, za Žensku mrežu Hrvatske